BİLGİLERİ DOLDUR, EKB FİYATI ÖĞREN

YAPI CİNSİ

ENERJİ KİMLİK BELGESİ
FİYATLARI HESAPLA!

Yapınıza ait bilgileri girerek anında
Enerji Kimlik Belgesi fiyatı öğrenin.

Ekb Uzmanları Ne yapar

Enerji Kimlik Belgesi Nedir Kimler Hazırlar?

Enerji kimlik belgesi genel olarak bina ve yapıların enerji harcamalarında ve sera gazı salınımlarına bakılarak yapıları sınıflandırmaya yarayan bir belgedir. Bu belge 1 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe giren 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkartılan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği gereğince zorunlu tutulmuştur. Bu yasaya göre hemen hemen her binanın enerji kimlik belgesi olma zorunludur.  Bu yönetmeliğe göre; sanayi alanlarındaki üretim faaliyetleri yürüten binalar, kullanım süresinin 2 yıldan fazla olmaması planlanan binalar, toplam kullanım alanı 50 metrekare’nin altında olan binalar, seralar, atölyeler, münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına, soğutulmasına gerek duyulmayan depo, ardiye, ahır, ağıl gibi binalar,  mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı 1.000 m2’den az olan binalar dışındaki binaların enerji kimlik belgesi olması zorunludur.

Enerji Kimlik Belgesi Neye Yarar?

Enerji Kimlik belgesi üzerinde ait olduğu binanın enerji harcama sınıfını barındıran bir belgedir. Her bina enerji harcamaktadır ve sera gazı salınımı yapmaktadır. Enerji Kimlik belgesi binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren yani kimlik belgesi çıkartmak istediğiniz binanın enerji performansını gösteren belgedir. Bu performansa göre binalar A ile G arası sınıflandırmalara tabi tutulmaktadır. Bu sınıflandırmalara göre her yeni binanın enerji kimlik belgesi alabilmesi için C ve üzeri sınıflarda olması gerekmektedir. Bunun için de binanın ısı yalıtımının yapılmış olması gerekmektedir. Yeni binaların C sınıfı olması şartı aranırken, eski binaların da ısı yalıtım sistemlerinin en kısa sürede uygulanması ve en az C sınıfı olma hedefinin başarılması öngörülmekte ve istenmektedir.

Enerji Kimlik Belgesini Kimler Hazırlar?

5627 sayılı Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkartılan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği gereğince enerji kimlik belgesi düzenlemek üzere yetki belgesi almış ve meslek odalarından alınmış olan SMM belgesine sahip mühendisler veya mimarlar ve buna benzer olarak bünyesinde bu vasıflara sahip olan mühendis veya mimar bulunduran tüzel kişiler yeni yapılacak olan binalara enerji kimlik belgesi düzenleyebilir

 

Hızlı ve güvenilir bir şekilde ENERJİ KİMLİK BELGENİZİ bir gün içerisinde teslim alabilirsiniz.

İster kapıda ödeme fırsatı isterseniz Havale veya Eft ile ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

EKBPROJE.COM - MY PROFESYONEL ENERJİ LTD. ŞTİ.

EKB TALEP FORMU