BİLGİLERİ DOLDUR, EKB FİYATI ÖĞREN

YAPI CİNSİ

ENERJİ KİMLİK BELGESİ
FİYATLARI HESAPLA!

Yapınıza ait bilgileri girerek anında
Enerji Kimlik Belgesi fiyatı öğrenin.

Konya Enerji Kimlik Belgesi

Konya enerji kimlik belgesi almak için www.ekbproje.com sitesinden EKB talep 'da Binanın Yeni mi yoksa eski mi olduğunu belirterek toplam inşaat alanı girerek konya enerji kimlik belgesi için talepte bulunabilir. EKB Uzmanlarımız tarafından hızlı dönüş yapılmaktadır. Enerji, tükenebilir kaynaklar arasında yer almaktadır. Tükenebilir kaynakların kullanımı daha özenli olmalıdır. Özellikle enerji bakımdan dışa bağımlı ülkelerin bu konuda daha temkinli olması gerekir. Bu konuda bazı önlemlerin alınabilmesi için enerji kimlik belgesi zorunluluğu getirilmiştir. Enerjiyi kullanarak çalışan ürünlerin ve daha verimli kullanılması için gerekli olan bir belgedir.

Konya enerji kimlik belgesi

Enerji Kimlik Belgesi Nedir

Enerji kimlik belgesi enerji ve enerji kullanarak çalışan ürünlerin etkin kullanılması amaçlanarak düzenlenen bir belgedir. Enerji tüketen her ürünün enerji sınıflandırması yapılmaktadır. Yapılan enerji sınıflandırması A’dan G’ye kadar olmaktadır. A seviyesi en yüksek enerji verimliliğini ifade ederken G seviyesi en düşük enerji verimliliğinin ifade etmektedir. Bu sadece ürünlerde kullanılan bir enerji sınıflandırmasıyken artık binalar içinde bir enerji verimliliği sınıflandırılması yapılacaktır. Binalarda enerji sınıflandırmasını gösterecek olan belgeye de enerji kimlik belgesi adı verilmektedir.

Alınacak olan belge için ilk olarak gerekli şart ve koşullar yerine getirilmelidir. Bu şart ve koşulların yerine getirilmesinden sonra enerji kimlik belgesi alımı için ilgili kuruma başvurulmaktadır. Başvuru ardından yapılan enerji performansı değerlendirmesi ile  Enerji Kimlik Belgesi alınmaya hak kazanılmaktadır. Enerji kimlik belgesi olmadan yeni binalar için iskan ya da ruhsat alınamamaktadır. Elbette böyle bir durumda yeni binalar için gaz ya da elektrik veya su bağlatılması da söz konusu olamaz. Bu durumda yeni binaların satılması veya kiralanması konusunda engel teşkil etmektedir.

Enerji Kimlik Belgesi Zorunlu Mu?

Enerjinin etkin kullanılması adına 2007 tarihli 5627 sayılı enerji verimliliği kanunu ile birlikte enerji kimlik belgesi zorunlu hale getirilmiştir. Bunun nedeni enerji maliyetlerinin çok fazla olması ve enerji verimliliği için herhangi bir şey yapılmamasıdır. Bu konuna bağlı kalarak 1 Ocak 2011 tarihi sonrasında yapılan binalar iskan ruhsatı alırken aynı zamanda da enerji kimlik belgesini sunmak zorundadır. Yani enerji kimlik belgesi bir çeşit denetim altına alınmıştır. Enerji kimlik belgesi almayan kişilere iskan ruhsatı verilmemektedir.

Enerji Kimlik Belgesini Nasıl Alabilirisiniz

Enerji kimlik belgesi alabilmek için, enerji kimlik belgesi verebilme yetkisine sahip olan, meslek odalarına kayıtlı SMM belgesine sahip olan mühendisler ve mimarlar tarafından verilebilmektedir. Bu belgenin verilebilmesi için binanın enerji verimliliğinin ölçülmesi gerekir. Enerji verimliliği ölçülürken de binanın yalıtımı, kullanılan yapı malzemeleri de dikkate alınmaktadır. Bu denetimde yapılması gereken ısı verimliliğinin ölçülmesi olduğu için kimliği verecek olan yetkiliye bir rapor sunulmaktadır. Bu rapor ile birlikte enerji kimlik belgesi alınıp alınamayacağına karar verilmektedir. Enerji kimlik belgesi alabilen binalar iskan ruhsatı almaya hak kazanacaktır.

Enerji Kimlik Belgesi Uygulamasının Yararları

Enerji kimlik belgesi enerji tüketiminin binalar bazında da sınıflandırılması için gerekli olan bir belgedir. Bu belge ile birlikte enerjinin verimli kullanılması teşvik edilmiş olmaktadır. Binalarda yalıtımın yapılması yani dışarısı ile içerinin ısı alışverişinin kesmek bu belgeyi alabilmek için gereklidir. Böylece bina içinde kullanılan enerji kaynakları daha verimli bir şekilde kullanılmaya başlanacaktır. Çünkü gerekli enerji ihtiyacı iyi bir yalıtım ile değişecektir. Bina ancak böyle ruhsat alabileceği için artık bina planları bu doğrultu da yapılmaktadır. Bu durumda da enerji maliyetleri en aza inecektir. Ülkenin enerji kaynaklarının etkin kullanılması ile ülkenin geleceğine de yatırım yapmış olacaksınız. Bu nedenlerle enerji kimlik belgesi uygulaması son derece yararlı olmuştur.

Konya beptr.bep.gov.tr'nin verilerine göre yapılan enerji kimlik belgesi 584 adet ve proje sayısı 250 adet yapılmıştır. Bunlardan, 24 adet enerji kimlik belgesi müstakil konut, 232 adet enerji kimlik belgesi apartman, 4 adet enerji kimlik belgesi rezidasn, 6 adet enerji kimlik belgesi ofis,  8 adet enerji kimlik belgesi hastahane, 6 adet enerji kimlik belgesi eğitim kurumları, 7 adet enerji kimlik belgesi otel ve 9 adet enerji kimlik belgesi avm olmak üzere Konya enerji kimlik belgesi oluşturulmuştur. 

Firmamız Eski ve yeni binalarda enerji kimlik belgesi çıkartmada yetkilidir. 2011'den önce ruhsat alan yapılarda eski bina, 2011'den sonra yapı ruhsatı alan yapılar ise yeni bina olarak tanımlamaktadır. Eski ve Yeni Binalarda enerji kimlik belgesi(ekb) için yapmanız gereken projeleri mail atmanızdır. Konya eski ve yeni yapılarda hızlı ve güvenilir  enerji kimlik belgesi hazırlayabiliriz. 

https://www.ekbproje.com/

Online Enerji Kimlik Belgesi 

Şube ve Bayilerimiz

Konya Şubesi
KONYA
SELÇUKLU / KONYA
0542 579 41 60
info@ekbproje.com

EKB TALEP FORMU