BİLGİLERİ DOLDUR, EKB FİYATI ÖĞREN

YAPI CİNSİ

ENERJİ KİMLİK BELGESİ
FİYATLARI HESAPLA!

Yapınıza ait bilgileri girerek anında
Enerji Kimlik Belgesi fiyatı öğrenin.

İş yerleri EKB

Enerji kimlik belgesi 1 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe girmiş bir yasa sonucu oluşmuş ve bir zorunluluk haline getirilmiş, enerji tasarrufu konusunda hedeflenen kazanca ulaşmak için standartlaştırılan bir belgedir. İşte bu doğrultuda her işyerinin de 2017 yılına kadar enerji kimlik belgesi alması zorunludur. Bunun sebebi insanları bina alırken olduğu gibi iş yeri konusunda da enerji verimliliğine göre seçim yaptırma isteğidir. Enerji kimlik belgesi sayesinde bir iş yerini detaylı enerji tüketimi inceleme şansına sahip olacaksınız. Bu sayede daha doğru tercihler yapacak ve iş yerinizin sağladığı enerji tasarrufuna göre tercihler yapabileceksiniz. Burada hedeflenen enerji tasarrufunun maksimum oranda sağlanmasıdır.

Enerji Kimlik Belgesi Zorunlu mu?

Enerji kimlik belgesi zorunluluğu

Enerji kimlik belgesi Türkiye kanunlarına ve yönetmeliklerine göre zorunlu bir evraktır. Enerji verimliliği kanununun 5627 sayılı kanununa ve kanuna bağlı enerji performansı yönetmeliğinde tanımlanmıştır.  1 Ocak 2011 tarihinden sonra 50m2 üzerinde inşaata sahip bina, iş yeri ve benzeri tüm yerlerde bu belgenin çıkarılması zorunlu hale getirilmiştir.

Uygulanan standartlar

BEP Hesaplama Yöntemi; BEP Yönetmeliği kapsamına giren binaların yıllık metre kare başına düşen enerji tüketim miktarının hesaplanması ve buna bağlı olarak sera gazlarının salınımının hesaplanacağını gösteren yol haritasıdır. Buna bağlı olarak BEP-TR, internet tabanlı oluşturulmuş bir yazılımdır. BEP Yönetmeliği kapsamında binaların yıllık metre kare başına düşen enerji tüketim miktarını ve bunun sonucunda havaya salınan sera gazı miktarını hesaplar. BEP Hesaplama Yönetmeliği sonuçlarına incelenerek ilgili binanın enerji performansı kararlaştırılır ve karbondioksit salım sınıfı belirlenir. Ve BEP-TR ile, BEP Hesaplama Yöntemi kullanılarak araştırılan binaya uygun enerji kimlik belgesi verilir.

Binaların enerji performansı nasıl belirlenir?

Binaların metrekare başına düşen net yıllık tüketim miktarı hesaplanır. Bu değerlerden yola çıkılarak etrafa yayılan zararlı gazların miktarı belirlenir. Bulunan değerler referans olarak seçilmiş her hangi bir bina için karşılaştırılarak listelenir. Ve yapılan karşılaştırmalar sonucu binalar için A-G aralığında enerji tüketim sınıfları belirlenir.

Enerji kimlik belgesini kim verecek?

Yasalar gereği Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği‘ne göre yeni ve zaten mevcut binalara kimlik belgesi yetkilendirilmiş Enerji Verimliliği Danışmanlık firmaları tarafından verilmektedir. Yeni yapılmış ve yapılmakta olan binalar bu belgeyi yapı denetim kontrollerinde zaten edinmek zorunda olduğu için yapım sürecinde enerji kimlik belgelerini çıkartmaktadırlar. Mevcut binalar ise bu belgeyi 2017‘ye kadar hazırlatmak ile yükümlüdürler. Enerji Kimlik Belgesi, binanın tüm daireler ve binanın tamamı için hazırlanabilir. Ama aynı zamanda isteğe bağlı olarak, kat mülkiyetini almış olan her bir bağımsız bölüm, farklı kullanım alanları, farklı iş yerleri için ayrı ayrı düzenlenebilir.

Firmaların denetimi

Enerji Kimlik Belgesi düzenlemek isteyen firmaların yeterli personele sahip olması gerekmektedir. Bu durumda olmayan firmaların denetimi Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından sürekli kontrol edilmektedir. Ve yapılacak sahtekârlıkların yanlış işlemlerin önüne geçilmektedir.

www.ekbproje.com Online Enerji Kimlik Belgesi

 

İş yerleri, Ofis, Büro ve Ticarethaneler için yaptığımız Enerji Kimlik Belgeleri:

Ankara ilimizde İş yerleri, Ofis, Büro ve Ticarethaneler için  Enerji Kimlik Belgeleri düzenlendi.

Diyarbakır ilimizde İş yerleri, Ofis, Büro ve Ticarethaneler için  Enerji Kimlik Belgeleri düzenlendi.

Manisa ilimizde İş yerleri, Ofis, Büro ve Ticarethaneler için  Enerji Kimlik Belgeleri düzenlendi.

Elazığ ilimizde İş yerleri, Ofis, Büro ve Ticarethaneler için  Enerji Kimlik Belgeleri düzenlendi.

Kocaeli ilimizde İş yerleri, Ofis, Büro ve Ticarethaneler için  Enerji Kimlik Belgeleri düzenlendi.

Sakarya ilimizde İş yerleri, Ofis, Büro ve Ticarethaneler için  Enerji Kimlik Belgeleri düzenlendi.

Bolu ilimizde İş yerleri, Ofis, Büro ve Ticarethaneler için  Enerji Kimlik Belgeleri düzenlendi.

Kütahya ilimizde İş yerleri, Ofis, Büro ve Ticarethaneler için  Enerji Kimlik Belgeleri düzenlendi.

Bırsa ilimizde İş yerleri, Ofis, Büro ve Ticarethaneler için  Enerji Kimlik Belgeleri düzenlendi.

Balıkesir ilimizde İş yerleri, Ofis, Büro ve Ticarethaneler için  Enerji Kimlik Belgeleri düzenlendi.

Denizli ilimizde İş yerleri, Ofis, Büro ve Ticarethaneler için  Enerji Kimlik Belgeleri düzenlendi.

İzmir ilimizde İş yerleri, Ofis, Büro ve Ticarethaneler için  Enerji Kimlik Belgeleri düzenlendi.

Afyonkarahisar ilimizde İş yerleri, Ofis, Büro ve Ticarethaneler için  Enerji Kimlik Belgeleri düzenlendi.

Kahramanmaraş ilimizde İş yerleri, Ofis, Büro ve Ticarethaneler için  Enerji Kimlik Belgeleri düzenlendi.

Gaziantep ilimizde İş yerleri, Ofis, Büro ve Ticarethaneler için  Enerji Kimlik Belgeleri düzenlendi.

Mardin ilimizde İş yerleri, Ofis, Büro ve Ticarethaneler için  Enerji Kimlik Belgeleri düzenlendi.

Batman ilimizde İş yerleri, Ofis, Büro ve Ticarethaneler için  Enerji Kimlik Belgeleri düzenlendi.

Şanlıurfa ilimizde İş yerleri, Ofis, Büro ve Ticarethaneler için  Enerji Kimlik Belgeleri düzenlendi.

Van ilimizde İş yerleri, Ofis, Büro ve Ticarethaneler için  Enerji Kimlik Belgeleri düzenlendi.

Erzincan ilimizde İş yerleri, Ofis, Büro ve Ticarethaneler için  Enerji Kimlik Belgeleri düzenlendi.

Erzurum ilimizde İş yerleri, Ofis, Büro ve Ticarethaneler için  Enerji Kimlik Belgeleri düzenlendi.

Trabzon ilimizde İş yerleri, Ofis, Büro ve Ticarethaneler için  Enerji Kimlik Belgeleri düzenlendi.

Samsun ilimizde İş yerleri, Ofis, Büro ve Ticarethaneler için  Enerji Kimlik Belgeleri düzenlendi.

Sinop ilimizde İş yerleri, Ofis, Büro ve Ticarethaneler için  Enerji Kimlik Belgeleri düzenlendi.

EKB TALEP FORMU