BİLGİLERİ DOLDUR, EKB FİYATI ÖĞREN

YAPI CİNSİ

ENERJİ KİMLİK BELGESİ
FİYATLARI HESAPLA!

Yapınıza ait bilgileri girerek anında
Enerji Kimlik Belgesi fiyatı öğrenin.

Kırklareli Enerji Kimlik Belgesi

Kırklareli enerji kimlik belgesi hizmeti www.ekbproje.com üzerinden vermektedir. Kırklarelindeki tüm binalarda ekb, hastahanelerde ekb, eğitim kurumlarda ekb resmi kurumlarda ekb ve özel yapılarda ekb hizmeti vermekteyiz. Enerji, tüm Dünya üzerinde en önemli varlıklardadır. Çünkü enerji tükenebilen ve kıt olan kaynaklar arasında yer almaktadır. Enerji kaynakları kıt olması nedeniyle de son derece kıymetlidir. Ancak kıymetli olan bu kaynaklara yeterli önem gösterilmemektedir. Bu kaynaklara yeterli önemin gösterilmesi için bulunan yollardan biri de enerji kimlik belgesi uygulaması olmuştur. Ürünler için uygulanan enerji verimliliği uygulaması bu sebeplerle artık binalarda da uygulanmaya başlanmıştır. Enerji kimlik belgesini bu nedenle tanımak gerekir.

Yeni çıkan yasa ile  eski ya da yeni fark etmeksizin her bina için zorunlu bir hale gelen Kırklareli EKB ile yeni binaların ruhsat ya da iskan alması da sağlanmaktadır. enerji kimlik belgesi alması gereken yeni binalara bu belgeyi almadığı hallerde binaya elektrik doğalgaz veya  suyu bağlatamaz

Kırklareli Enerji kimlik belgesi

Enerji Kimlik Belgesi Nedir

Enerji kimlik belgesi binalarda enerji verimliliğinin derecesinin gösterildiği bir belgedir. Binalarda ki enerjinin ve enerji kaynaklarının ne kadar etkin kullanıldığını göstermektedir. Enerji kullanan ürünler bir sınıflandırmaya tabi tutulmaktadır. Bu ürünlerin enerji verimliliği sınıflandırması A harfinden G harfine kadar belirlenmiştir. A harfi en yüksek verimlilik oranını gösterir. G harfi ise enerji verimliliğinin en az olduğu aşamayı göstermektedir. G seviyede genellikle ürün bulunmamaktadır. Çünkü enerji verimliliği yok denecek kadar azdır. Bu sistem binalar içinde uygulanmaya başlanmıştır. Binalarda ise üç seviye bulunmaktadır. Enerji kimlik belgesinde bu seviyeler yer almaktadır. Yeni yapılacak binalar enerji verimliliği C seviyesinde olacak şekilde yapılmalıdır. Böylece enerji seviyesi en verimli miktarda tutulacaktır.

Enerji Kimlik Belgesi Zorunluluğu

Enerji kimlik belgesi, 5627 sayılı enerji verimliliği kanunu ve bu kanuna bağılı olarak binalarda enerji performansı yönetmeliğinde tanımlanmıştır. Bu kanun 1 Ocak 2011 Tarihinde de 50 metrekare alana sahip bütün binaların alması zorunlu olan bir belge haline gelmiştir. Enerji kimlik belgesi alabilmek için en az C sınıfı enerji verimliliğine sahip olması gerekir. Binalar azami olarak bu seviyeye sahip olmadığı takdirde bu belgeyi alamayacaktır. Enerji kimlik belgesi zorunlu olan bir belge olduğu için bazı denetimlerinin de yapılmaktadır.

Enerji Kimlik Belgesi Denetimleri

Enerji kimlik belgesi zorunlu hale getirildikten sonra bazı yaptırımları ile denetimleri de yapılmaya başlanmıştır. Binalar yapıldıktan sonra iskan ruhsatı almak zorunludur. Ancak iskan ruhsatının alınabilmesi için de enerji kimlik belgesi alınması zorunludur. 2011 yılından sonra yapılan binalarda yapım aşaması için istenmekteydi. Ancak 2017 yılından sonra da mevcut binalarında enerji kimlik belgesi alması zorunlu hale getirilecektir. Çünkü binalar alınıp satılırken de artık bu belge istenecektir.

Enerji Kimlik Belgesi Neden Gereklidir

Enerji kimlik belgesinin zorunlu hale getirilmesinin nedeni enerji verimliliğini arttırmaktır. Enerjinin pahalı bir kaynak olması enerjinin tasarruf edilmesinigerekli kılmıştır. Yalnızca ürünlerde yapılan enerji verimliliği uygulaması tek başına yetersiz olmaktadır. Binalarında artık bir enerji sınıflandırmasına tabi tutulması nedeni ile artık yalıtımına özen gösterilen binalar yapılmaktadır. Binalarda enerji tasarrufu için yapılan yalıtımlar ile ciddi tasarruflar yapılmaya başlanmıştır. Enerji kimlik belgesi bütün binalarda etkin hale geldiği zaman daha büyük tasarruflar sağlanacaktır.

Kırklareli enerji kimlik belgesi  beptr.bep.gov.tr'nin verilerine göre yapılan enerji kimlik belgesi 252ad ve proje sayısı 250 adet yapılmıştır. Bunlardan, 24 adet enerji kimlik belgesi müstakil konut, 232 adet enerji kimlik belgesi apartman, 4 adet enerji kimlik belgesi rezidasn, 6 adet enerji kimlik belgesi ofis,  8 adet enerji kimlik belgesi hastahane, 6 adet enerji kimlik belgesi eğitim kurumları, 7 adet enerji kimlik belgesi otel ve 9 adet enerji kimlik belgesi avm olmak üzere Kırklareli  enerji kimlik belgesi oluşturulmuştur. 

Firmamız Eski ve yeni binalarda enerji kimlik belgesi çıkartmada yetkilidir. 2011'den önce ruhsat alan yapılarda eski bina, 2011'den sonra yapı ruhsatı alan yapılar ise yeni bina olarak tanımlamaktadır. Eski ve Yeni Binalarda enerji kimlik belgesi(ekb) için yapmanız gereken projeleri mail atmanızdır. Kırklareli eski ve yeni yapılarda hızlı ve güvenilir  enerji kimlik belgesi hazırlayabiliriz. 

https://www.ekbproje.com/

Online Enerji Kimlik Belgesi 

İletişim Bilgilerimiz

EKBPROJE.COM
TÜRKİYE
0544 304 1216
info@ekbproje.com

Bayi ve şubelerimiz için tıklayın.

EKB TALEP FORMU