BİLGİLERİ DOLDUR, EKB FİYATI ÖĞREN

YAPI CİNSİ

ENERJİ KİMLİK BELGESİ
FİYATLARI HESAPLA!

Yapınıza ait bilgileri girerek anında
Enerji Kimlik Belgesi fiyatı öğrenin.

Enerji Verimliliği Danışmanlığı - EVD

5627 numaralı Enerji Verimliliği Kanununa göre, enerjinin etkin kullanılması, enerji insafının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının korunması ve enerji kullanımında verimliliğin artması amacıyla yükümlülükler getirilmiştir. Yine bu kanuna istinaden, bina sahiplerine, asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgeyi yani enerji kimlik belgesini alma yükümlülüğü getirilmiştir. Bu belgenin alınması için Bina Enerji Performansı Yönetmeliğine göre, 1 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış binaların, yapı kullanma izin belgesi alınması aşamasında, enerji kimlik belgesini ilgili belediyelere sunmaları gerekmektedir. Bu tarihten önce yapı ruhsatı almış binalar ise, 2 Ocak 2017 tarihine kadar mevcut belgeyi almak zorundadırlar. Evimizde kullandığımız beyaz eşyalar gibi binalarda da sınıflandırmalar yapılmaktadır. Bu sınıflandırmalar A’dan, G’ye kadar yapılmaktadır. En verimli seviyeyi A belilerken, verimi en düşük seviyeyi ise G belirlemektedir. Binalarda da bu sınıflandırmayı kimlik belgeleri belirlemektedir. Yeni yapılacak olan ya da yapım aşaması olan binalarda da kimlik sınıflandırmasında en az C seviyede olma şartı bulunmaktadır. C sınıfında düşük olan yapılan ya da yapılacak binalara yapı kullanma izin belgesi verilmeyecektir. Eski binalar içinse seviye koşulu bulunmamaktadır.

Bu Belgeyi Kimler Verebilir?

Bu belgeyi vermek üzere yetki belgesi almış olan ve meslek odalarında alınmış SMM belgesine sahip mühendisler ya da mimarlar, bünyesinde bu vasıflara sahip mimar ya da mühendis bulunduran tüzel kişiler ve bünyesinde Yenilebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş, enerji verimlilik danışmanları i bu belgeyi verme yetkisine sahiptirler.

Enerji Verimliliği Nedir?

Yine Enerji Verimliliği Kanuna göre, enerji verimliliği; binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmeler ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan enerji tüketiminin azaltılmasıdır. Enerji kullanımını ayarlanarak, enerji verimliliğinin arttırılması konusundaki enerji verimlilik danışmanları, bu alanda hizmet almak isteyen sektörlere hizmet verirler.

Enerji Verimliliği Danışmanlığı Ve Hizmetleri

Enerjinin verimli kullanılarak arttırılması konusunda danışmanlık hizmeti veren enerji verimlilik danışmanları, bu alanda taleple gelen müşterilerinde öncelikle tesis ya kurumlardaki lazım olan, kullanılması zorunlu olan enerji tüketimini tespit ederek işe başlamaktadırlar. Kurum ya da tesislerin zaruri enerji ihtiyaçları belirlendikten sonraki aşama ise firmaların enerji kullanım alışkanlıklarını listeleyen bir program hazırlanır. Kurumlara enerji tasarrufu yapılması amacıyla kurum dâhilindeki uygulanması mümkün olan, enerji tasarrufu seçenekleri hazırlanır. Firma, bünyesine ve enerji kullanım alışkanlıklarına uygun enerji tasarrufu seçeneklerinden birini seçer. Böylece hem enerji tasarrufu sağlanarak firmadaki enerji maliyetleri artar hem de şirketin verimliliği artmış olur. Enerji verimliliği arttırma çalışmalarıyla kurumlardaki enerji kayıp ve kaçaklarının da tespiti yapılmış ve önlemleri alınmış olur.

İstanbul Enerji verimlilği danışmanlığı yapılır.

İzmir  Enerji verimlilği danışmanlığı yapılır.

Ankara Enerji verimlilği danışmanlığı yapılır.

Diyarbakır Enerji verimlilği danışmanlığı yapılır.

Batman Enerji verimlilği danışmanlığı yapılır.

Şanlıurfa Enerji verimlilği danışmanlığı yapılır.

Mardin Enerji verimlilği danışmanlığı yapılır.

www.ekbproje.com

 

Hızlı ve güvenilir bir şekilde ENERJİ KİMLİK BELGENİZİ bir gün içerisinde teslim alabilirsiniz.

İster kapıda ödeme fırsatı isterseniz Havale veya Eft ile ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

EKBPROJE.COM - MY PROFESYONEL ENERJİ LTD. ŞTİ.

EKB TALEP FORMU