BİLGİLERİ DOLDUR, EKB FİYATI ÖĞREN

YAPI CİNSİ

ENERJİ KİMLİK BELGESİ
FİYATLARI HESAPLA!

Yapınıza ait bilgileri girerek anında
Enerji Kimlik Belgesi fiyatı öğrenin.

Apartmanlar

Enerji kimlik belgesi,  enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak, Oluşabilecek israfı minimuma indirmek, çevrenin korunmasını sağlayabilmek için düzenlenmiş belgedir. Enerji kimlik belgesi ısıtma soğutma sitemlerinin verimini ve binaların yalıtım özelikleri ile alakalı bilgilerin toplandığı bir belgedir. Bu belge ile yapıların enerji sınıfı tespit edilebilmektedir. Enerji kimlik belgesini her mühendislik firması tedarik edemeyebilir. Enerji kimlik belgesininim düzenlemelerinden ilgili firmalar sorumlu tutulmaktadır.  2007 yılında çıkan kanuna göre binaların enerji kimlik belgesi bulundurması gerekmektedir. Enerji Kimlik Belgesinin amacı kullanılan mevcut enerjiyi daha verimli kullanmaya yöneltmektir. Bu amaçla 2007 yılında Enerji Verimliliği Kanunu çıkarılmıştır. Kanunun ardından Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği 2008 yılında çıkarılmıştır. Çevre ve şehircilik bakanlığı Enerji kimlik belgesini zorunlu tutacağını söylemiştir. Çevreye zarar veren binaların artık satışında zorlanılacağının da bildirilmesi bu belgeyi zorunlu kılmaya yeterlidir.

Kış aylarında doğalgaz harcaması ciddi bir bütçe almaktadır. Binaların ısı yalıtımı yapılarak sunulması bu bütçeyi azaltacağı gibi enerji tasarrufu da sağlayacaktır. Enerji kimlik belgesinin ısı yalıtımından sonra tahsis edilmesi önerilmektedir.

Enerji kimlik belgesi için bina performans belirlemesinin yapılması gerekmektedir. Bina performansı değerlendirilmesinde bu bir apartman enerji kimlik belgesi için ise; apartmanın ısıtılması için gerekli olan enerjinin tamamının hesaplanması gerekmektedir. Bu hesaplamalar yapılırken oluşabilecek ısı kayıpları göz ardı edilmemelidir. Apartmanın ne ölçüde güneş ışığından faydalandığı da hesaplamalar için önemlidir. Sıcak su kullanım miktarı da tespit edilmelidir.

 

Enerji kimlik belgesinin, kullanılması gereken yapılar nelerdir?

Apartmanlar, Oteller Ofis ve fabrikalar Okullar ve Alışveriş merkezleridir. Enerji kimlik belgesi 10 yıl geçerlidir. Apartman enerji kimlik belgesinin alınmasının amacı çevreye katkıda bulunmak, enerji tasarrufu sağlamaktır.

Enerji Kimlik Belgesi Alınmasına Gerek Olamayan Yapılar Nelerdir?

Sanayi sektöründe üretim faaliyetli sürdüren yapılar, 50 m2 ’nin altında kullanım alanı olan yapılar ve binalar, Seralar, Atölyeler, ve ısıtılmasına, soğutulmasına gerek duyulmayan depo, ardiye, ahır yapıları için enerji kimlik belgesi aranmaz.

Apartman Enerji Kimlik Belgesi Başvuruları

Apartman Enerji Kimlik Belgesi için mühendislik firmasına başvuruda bulunan mülk sahipleri,  binanın ruhsat belgesi ile beraber ısı yalıtım raporu, elektrik projesini bulundurmalıdır. İstenilecek farklı detaylar hakkında bilgi almak için mühendislik şirketleriyle iletişime geçmelidir. Sera gazı emisyonu ölçümü apartman enerji kimlik belgesi alınırken ölçülmektedir.  Sera gazı emisyonuyla atmosfere yayılan karbondioksit miktarı hesaplanmaktadır.  Apartmanda tüketilen enerjinin ne kadar karbondioksit yaydığı sera gazı emisyon ölçümüyle rahatlıkla hesaplanabilmektedir. Apartmanın doğal kaynaklardan ne kadar faydalanabileceği de araştırılmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları çevre dostu olduğundan, ne ölçüde bu kaynaklardan faydalanılabileceği belirlenmelidir.  Enerji kimlik belgesi hazırlanırken apartmanın tüm kısımları temel alınmalıdır. Gözden hiçbir detay kaçırılmamalıdır. Bu hatalardan projeyi hazırlayan sorumlu tutulmaktadır. Ancak apartman içerisindeki bazı kısımlar için özel enerji kimlik belgesi de hazırlanabilmektedir.

Enerji kimlik belgesi ne demektir? Enerji kimlik belgesi, binalarda gerekli tertibatın alınarak enerji harcayan ürünlerin daha az enerjiyle çalışmasını sağlanması ve tasarruf sağlanarak enerji açığına son verilmesi için düzenlenen belgedir. Yani oturduğunuz binanın enerji tasarrufunu ne ölçüde sağladığını tespit edilir ve bu ölçütün ne oranda olduğunu belirtir binanın enerji kimlik belgesi düzenlenir.

Enerji Kimlik Belgesi Zorunluluğu

18.04.2007 tarih ve 5627 Sayılı Enerji verimliliği kanununa istinaden enerjinin etkin kullanılması, israfın önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükümlülüğünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerji kullanımındaki verimliliğinin artırılması amacıyla yürürlüğe girmiştir. Ancak yönetmeliğin geçici 4. Maddesinin birinci fıkrasına istinaden 01 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalar yeni bina, bu tarihten önce yapı ruhsatı alan binalar mevcut bina olarak değerlendirilmektedir. 01 Ocak 2011 tarihinden sonra yapılan binaların iskan ruhsatı alınması aşamasında Enerji kimlik belgesi sunmaları gerekmektedir. Yoksa iskan ruhsatı da alınamamaktadır. Yani enerji kimlik belgesi bu kapsamda zorunlu hale gelmiş ve binaların enerji için denetim altına alınması gerekliliği şart olmuştur. Yine mevcut binanız var ve 01 Ocak 2011 tarihinden önce bina yaptırdınız bu binalar için de kanunun yürürlük tarihi olan 18.04.2007 tarihinden itibaren 10 yıl içinde enerji kimlik belgesi alınması zorunludur. Bina alıp satarken de bu kimlik belgesinin olması şarttır.

Bazı Referanslarımız İl adresleri: 

Ankara enerji kimlik belgesi hazırlandı.

Diyarbakır enerji kimlik belgesi hazırlandı.

İstanbul enerji kimlik belgesi hazırlandı.

Batman enerji kimlik belgesi hazırlandı.

Manisa enerji kimlik belgesi hazırlandı.

İzmir enerji kimlik belgesi hazırlandı.

Konya enerji kimlik belgesi hazırlandı.

Bursa enerji kimlik belgesi hazırlandı.

Balıkesir enerji kimlik belgesi hazırlandı.

Bingöl enerji kimlik belgesi hazırlandı.

Trabzon enerji kimlik belgesi hazırlandı. 

Antalya enerji kimlik belgesi hazırlandı.

Mardin enerji kimlik belgesi hazırlandı.

İstanbul enerji kimlik belgesi hazırlandı.

Tekirdağ enerji kimlik belgesi hazırlandı.

Samsun enerji kimlik belgesi hazırlandı.

EKB TALEP FORMU