BİLGİLERİ DOLDUR, EKB FİYATI ÖĞREN

YAPI CİNSİ

ENERJİ KİMLİK BELGESİ
FİYATLARI HESAPLA!

Yapınıza ait bilgileri girerek anında
Enerji Kimlik Belgesi fiyatı öğrenin.

Ofis-Fabrika-Sanayi Yapıları

Enerji kimlik belgeleri vasıtasıyla yapıların enerji sınıfı belirlenmektedir. Binalar için istenilen enerji kimlik belgesi oteller ve rezidanslar için de istenmektedir. Enerji kimlik belgesinin hazırlanmasında ısıtma ve soğutma sistemleri için gerekli ölçümler yapılmaktadır. Binanın mekanik ölçümlerine ait raporlara, elektrik projesine ihtiyaç duyulabilir.  Bu belgeler hazırlanırken binanın normal şartlar altında tüketmiş olduğu enerjinin tespit edilmesi gerekir. Bu konu için hesapla yöntemleri mevcuttur.

01.01.2011 tarihinden sonra enerji performans yönetmeliğine göre; sanayi tesisleri, kullanım ömrü 2 yıldan kısa olan binalar, toplam kullanım alanı 50 m2' nin altında olan binalar, ısıtma ve soğutmasına ihtiyaç duyulmayan depo, ardiye, atölye vb. binalar dışında kalan yapılar Enerji Kimlik Belgesi hazırlamalıdır yönünde kararlar alınmıştır.  Enerji Performansı Yönetmeliğince yönetmelik kararını uygulamayan yapılara ruhsat için izin verilmeyeceği de söylenmektedir. Enerji kimlik belgesi fiyatları hakkında detaylı bilgi mühendislik firmaları tarafından verilmektedir.

Enerji Kimlik Belgesi Ne İşe Yarar

Enerji kimlik belgesi ne işe yarar sorusunun cevabını almak için mühendislik hizmeti veren firmalarla iletişime geçilebilir. Enerji kimlik belgesi binaların, fabrikaların, otellerin, rezidansların ısıtma soğutma sitemlerinin yapılandırılmasına ve enerji sarfiyatının azaltılmasına yardımcı olmaktadır.  Yenilenebilir enerji kaynaklarına teşvik eden enerji kimlik belgesi, doğanın zarar görmesini engellemeye çalışmaktadır. Isıtma sistemlerinin kullanılmasıyla dahi havaya oldukça fazla karbondioksit salınımı olduğu düşünülürse, enerji kimlik belgesinin zorunlu tutulması durumunda karbondioksit oranı azaltılmış olacaktır. Fabrikalar ve sanayi kuruluşlarında bacadan çıkan dumanlar ne kadar önlem alınsa da yeterli gelmeyebilir. Atmosfer ciddi oranda kirlenmektedir. Bu belge ile gerekli ölçümler yaptırılması gerekmektedir. Ofis Sanayi ve fabrika hizmetlerinde hem konfor ortamı oluşmasını sağlayacak hem de yeterli tasarrufu elde etmeye katkıda bulunacaktır.

Enerji Kimlik Belgesi Yönetmeliği Hakkında Bilgi

Enerji kimlik belgesi yönetmeliğinde yönetmeliğin amacı, kapsamı ve maddeleri konuya vakıf olunmasında fayda sağlayacaktır. Enerji kimlik belgesi üç nüsha halinde hazırlanan, geçerliliği on yıl olan bir belgedir. Enerji kimlik belgesi için binalar sınıflara ayrılır. Bu sınıflar A sınıfı yapılar, B sınıfı yapılar ve C sınıfı yapılar şeklinde olmaktadır. Aynı zamanda A sınıfı yapılar yenilenebilir enerji kaynağını kullanan yapılar olarak nitelendirilir. A sınıfı yapılar tüketilen sarfiyatı minimuma indirecek düzeyde öngörülmüş yapılardır. B sınıfı yapılara bakıldığında, bu sınıfa harcamaması gereken enerjiden fazla tüketim yapan binalar dâhil edilir. Harcanması gereken enerjiden Yüzdelik olarak 5 ya da 10 oranlarında daha fazla enerji tüketen binalar B sınıfı yapılar kategorisindedir. C Sınıfı yapılar da tıpkı B sınıfı yapılarda olduğu gibi harcaması gereken enerjiden daha fazla enerji tüketen yapılardır.  Harcanması gereken enerjiden Yüzdelik olarak 15 ya da  20 oranlarında daha fazla enerji tüketen binalar ise C sınıfı yapılar kategorisine girmektedir ve bu durum tolere edilmektedir.
Enerji kimlik belgesi ne demektir? Enerji kimlik belgesi, binalarda gerekli tertibatın alınarak enerji harcayan ürünlerin daha az enerjiyle çalışmasını sağlanması ve tasarruf sağlanarak enerji açığına son verilmesi için düzenlenen belgedir. Yani oturduğunuz binanın enerji tasarrufunu ne ölçüde sağladığını tespit edilir ve bu ölçütün ne oranda olduğunu belirtir binanın enerji kimlik belgesi düzenlenir.

Bazı illerimizde yaptığımız Enerji kimlik belgesi:

İstanbul Enerji kimlik belgesi düzenlendi.

Konya Enerji kimlik belgesi düzenlendi.

Ankara Enerji kimlik belgesi düzenlendi.

Kars Enerji kimlik belgesi düzenlendi.

Artvin Enerji kimlik belgesi düzenlendi.

Erzurum Enerji kimlik belgesi düzenlendi.

Siirt Enerji kimlik belgesi düzenlendi.

Van Enerji kimlik belgesi düzenlendi.

İzmir Enerji kimlik belgesi düzenlendi.

Uşak Enerji kimlik belgesi düzenlendi.

Diyarbakır Enerji kimlik belgesi düzenlendi.

Malatya Enerji kimlik belgesi düzenlendi.

Elazığ Enerji kimlik belgesi düzenlendi.

https://www.ekbproje.com/

EKB TALEP FORMU