BİLGİLERİ DOLDUR, EKB FİYATI ÖĞREN

YAPI CİNSİ

ENERJİ KİMLİK BELGESİ
FİYATLARI HESAPLA!

Yapınıza ait bilgileri girerek anında
Enerji Kimlik Belgesi fiyatı öğrenin.

Ekb Danışmanlığı

5627 numaralı Enerji Verimliliği Kanununa göre, enerjinin etkin kullanılması, enerji insafının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının korunması ve enerji kullanımında verimliliğin artması amacıyla yükümlülükler getirilmiştir. Yine bu kanuna istinaden, bina sahiplerine, asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgeyi yani enerji kimlik belgesini alma yükümlülüğü getirilmiştir. Bu belgenin alınması için Bina Enerji Performansı Yönetmeliğine göre, 1 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış binaların, yapı kullanma izin belgesi alınması aşamasında, enerji kimlik belgesini ilgili belediyelere sunmaları gerekmektedir. Bu tarihten önce yapı ruhsatı almış binalar ise, 2 Ocak 2017 tarihine kadar mevcut belgeyi almak zorundadırlar. Evimizde kullandığımız beyaz eşyalar gibi binalarda da sınıflandırmalar yapılmaktadır. Bu sınıflandırmalar A’dan, G’ye kadar yapılmaktadır. En verimli seviyeyi A belilerken, verimi en düşük seviyeyi ise G belirlemektedir. Binalarda da bu sınıflandırmayı kimlik belgeleri belirlemektedir. Yeni yapılacak olan ya da yapım aşaması olan binalarda da kimlik sınıflandırmasında en az C seviyede olma şartı bulunmaktadır. C sınıfında düşük olan yapılan ya da yapılacak binalara yapı kullanma izin belgesi verilmeyecektir. Eski binalar içinse seviye koşulu bulunmamaktadır.

Bu Belgeyi Kimler Verebilir?

Bu belgeyi vermek üzere yetki belgesi almış olan ve meslek odalarında alınmış SMM belgesine sahip mühendisler ya da mimarlar, bünyesinde bu vasıflara sahip mimar ya da mühendis bulunduran tüzel kişiler ve bünyesinde Yenilebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş, enerji verimlilik danışmanları i bu belgeyi verme yetkisine sahiptirler.

Enerji Verimliliği Nedir?

Yine Enerji Verimliliği Kanuna göre, enerji verimliliği; binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmeler ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan enerji tüketiminin azaltılmasıdır. Enerji kullanımını ayarlanarak, enerji verimliliğinin arttırılması konusundaki enerji verimlilik danışmanları, bu alanda hizmet almak isteyen sektörlere hizmet verirler.

Enerji Verimliliği Danışmanlığı Ve Hizmetleri

Enerjinin verimli kullanılarak arttırılması konusunda danışmanlık hizmeti veren enerji verimlilik danışmanları, bu alanda taleple gelen müşterilerinde öncelikle tesis ya kurumlardaki lazım olan, kullanılması zorunlu olan enerji tüketimini tespit ederek işe başlamaktadırlar. Kurum ya da tesislerin zaruri enerji ihtiyaçları belirlendikten sonraki aşama ise firmaların enerji kullanım alışkanlıklarını listeleyen bir program hazırlanır. Kurumlara enerji tasarrufu yapılması amacıyla kurum dâhilindeki uygulanması mümkün olan, enerji tasarrufu seçenekleri hazırlanır. Firma, bünyesine ve enerji kullanım alışkanlıklarına uygun enerji tasarrufu seçeneklerinden birini seçer. Böylece hem enerji tasarrufu sağlanarak firmadaki enerji maliyetleri artar hem de şirketin verimliliği artmış olur. Enerji verimliliği arttırma çalışmalarıyla kurumlardaki enerji kayıp ve kaçaklarının da tespiti yapılmış ve önlemleri alınmış olur.

 

ENERJİ KİMLİK BELGESİ NE İŞE YARAR?

Enerji kimlik belgesi binaların enerji dağılımını gösteren bir belgedir diyebiliriz.Bu belge binanın enerji ihtiyacını ve enerji tüketim sınıflandırılması, yalıtım özellik ve ısıtma yada soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri barındıran binanın enerji performansını gösteren bil belgedir.Enerji kimlik belgesi binaların enerji tüketimini ve sera gazı salımını A ve G arasında sınıflandırmaktadır.Herhangi bir binanın enerji sınıfı mevcut bina için hesap tüketim değerleriyle aynı bir binanın, aynı yerde yasalarda da belirtildiği üzere asgari şartlarda ihmal edilmesi gibi durumlarda da oluşacak tüketim değerlerinin de birbirine oranlanması ile belirlenmektedir.Enerji kimlik belgesi binalarınızın enerji sınıflandırılması gibi bir çok bilgiyi sunarak binalarınız ile ilgili her türlü önem vermektedir.

 

NEDEN EKB ALINMALIDIR?

Binaların enerji ihtiyaçlarının hesaplanması için BEP-TR adında bir yazılım geliştirilmiştir.Bu konular için eğitim almış olan Enerji kimlik belgesi uzmanları kendilerine verilen kullanıcı adları ve şifreler ile yazılıma bağlanarak çalışması yapılan binanın bölgesel mimari, mekanik ve elektrik ile ilgili bilgilerini detaylı bir şekilde programa işleyerek kaydederler. Enerji verimliliği yatırımlarının doğru alana yapılamasını sağlamaktadır. Alım satım ve kiralama gibi işlemlerde de tercih nedeni olacaktır. Yüksek enerji sınıfına sahip olan binaların değeri de artacaktır. Tüm bunlardan daha önemlisi ise yasal bir zorunluluktur.(5 Aralık 2008 tarihli 27075 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği yeni ve mevcut olan binaların da Enerji kimlik belgelerine sahip olmaları yasal olarak zorunlu bir hale getirilmiştir.) İlerleyen dönemlerde de devlet tarafından binaların enerji sınıfı seviyelerine göre özendirici ve vergi indirimleri uygulamaları yapılacaktır. Bunlarla ilgili çalışmalar da halen devam etmektedir. Enerji kimlik belgelerinizi mutlaka almanız gerekmektedir. Hem devlet zorunluluğu hem de binalarınız açısından gerçekten önemli bir belge önemli bir sistemdir.

ISI YALITIMI NEDİR VE BİNAYA NASIL BİR YARAR SAĞLAR?

Isı yalıtım sistemleri ile binalarda iç ortam ve konfor şartları da sağlanacaktır. Kışın ısınma, yazın ise soğukluk için kullanılan malzemeler ve harcanan elektrik enerjileri yarı yarıya fark etmektedir. Isı yalıtımı kullanan tüm binalarda bu enerji düşüş oranları gözlenmektedir. Yani ısı yalıtımı ile kışları artık çok soğuk geçmeyecek ve yazları da çok sıcak geçmeyecek işte bu sayede kışın kullanılan kömür ve doğalgaz gibi enerji yakıt ürünleri her kullanıcı tarafından yarı yarıya inerken yazları kullanılan vantilatör veya klima gibi elektrik enerjisi harcayan makinelerinde kullanım oranları azalacaktır. Tabi bu durum devletin de işine yarayacaktır. Çünkü enerji düşümü oldukça devletinde dışa olan bağlılığı azalacaktır. Isı kayıplarına karşı korunarak, minimum enerji harcaması ile iç mekanlardaki konfor şartları sağlamaya yarıyor. Ayrıca ısı yalıtım sistemleri küf, mantar,  küf ve nemden kötü bir koku oluşumunu önleyerek sağlıklı ve güzel bir yaşam alanını sizlere sunmaktadır. Üstelik ısı yalıtımı sistemi ile de binaların depreme olan dayanıklılığını da artırmaktadır. Binanın ayakta durmasını sağlayan demirlerin küflenmelerini falan önler işte bu da depremi önler. Bu sistemler sağladığı sistemlerin yararlarına ve maliyetlerine bakılacak olursa gerçekten çok önemli bir sistem diyebiliriz.

ENERJİ KİMLİK BELGESİNİN YARARI NEDİR?

Enerji kimlik belgesinin hem kullanıcılara hem de devlete birçok yararı bulunmaktadır. Bu belge sayesinde bina veya dairelerin enerji sınıflandırılması gibi bilgiler tespit edilir. Edilen bilgiler sonucunda ise Enerji kimlik belgesi kullanılır. Bu belge ile yapılan teşvikler ve enerji kullanımının düşüşü de devletin dışarıya olan bağlılığını azaltmaktadır. Ülkemizde bulunan binaların enerjiyi daha verimli olarak kullanmaları yolunda gerek Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın ilgili birimlerinin oldukça yoğun olan çalışmaları bulunmaktadır.2007 yılında yayınlanan bu "Enerji Verimliliği Kanunu" ve 2008 yılında da yayınlanan "Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği" ile yeni yapılan ve yapılacak olan tüm binalar 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren zorunlu bir şekilde Enerji kimlik belgesi almaya başlamış durumdadır.

ISI YALITIMI NEDİR?

Isı yalıtımı binalar için çok önemli bir işlem diyebiliriz. Bu işlem sonucunda yıllık cebinizden çıkan yakacak masrafları hemen hemen yarı yarıya inecektir. Isı yalıtım işlemi binanın dış cephesine uygulanır ve bu yalıtım sonucunda kışları daha az soğuk ve yazları da daha az sıcak evleriniz olacak. Yani bu da kışın yakılan doğalgaz ve kömür ihtiyacını azaltacaktır. Tabi yine yazın kullanılacak olan vantilatör ve klima gibi enerji harcayan ürünlerinde azaltılması görülecektir. Yine bu enerji harcamasında kullanılan malzemelerin de kullanımı azalacağı için ceplerinizden çıkan parada da azalmalar olacaktır. Bu sistem Enerji kimlik belgesinin de yasa gereği zorunlu hale gelmesiyle bir hayli ilgi görmüştür. Aynı zamanda da bu belgeleri iyileştirmek isteyen kişilerinde yaptırmaları gereken uygulamalardan biridir. Isı yalıtımı sistemi depremlere karşı da binanızı korumaya yardımcı olan bir uygulamadır aynı zamanda. Isı yalıtımının yapılması binanın ayakta durmasını sağlayan demirlerin küflenmesi ve zamanla etkisini kaybetmemesini sağlar. Aynı zamanda da mantar ve kötü koku oluşumuna da engel olur.

ISI YALITIMI YILLIK OLARAK NE KADAR BİR TASARRUF SAĞLAR?

Isı yalıtımı sistemi hem ısıtma hem de soğutma bakımından giderlerde ortalama olarak yüzde 50 tasarruf sağlamaktadır. Bir binada ısı kaybı olan tüm birimlerde yapı bileşenlerine yani çatılara, duvarlara ve zemine oturan döşemelere de ısı yalıtımı uygulanmalıdır. Böylelikle de 50-60 civarı oranlarda da enerji tasarrufu yapmanız mümkün olacaktır. Hatta ve hatta camlar da kullanılarak oranlar iyice yükseltilebilir. Tabi bu yalıtımların yüksek olması da Enerji kimlik belgenize yansıyacaktır. Bu yansımanın sonucunda da ev alım satım ve kira işlemlerinde fiyatlar bu belgelere göre artış ve azalış gösterecektir. Kısacası yalıtımı olan bir bina ile yalıtımı olmayan bir binaya göre daha az enerji harcayacaktır. Tabi bu enerji azalmaları da daha az yakıt tüketimi, daha az hava kirliliğini de ardından getirecektir diyebiliriz. Bir yıllık olarak ısıtma ve soğutma için kullanılan enerji tasarrufu ile büyük bir düşüş gösterecektir. Bununla birlikte ısı yalıtımında kullanılan malzemenin kalın olması ve AB standartlarına da uygun olarak kullanılması, kaliteli ürünler ve doğru uygulamalar sayesinde de bu tasarruf miktarı da 60-70 oranlarına kadar da çıkartmaktadır. Ülkemizdeki yalıtımsız binaların yalıtılması ile yıllık olarak çok cüzi miktarlar elde edilebilir hale gelecektir.

 

ENERJİ KİMLİK BELGESİ NEDİR?

Bir binanın asgari olarak enerji ihtiyacını ve enerji tüketiminin sınıflandırılması yani yalıtım özelleri ve ısıtma, soğutma sistemleri gibi verimle ile ilgili bilgilerin olduğu bir belgedir. Bu belgeyi her binanın edinmesi gerekmektedir. Enerji kimlik belgesi alındığı süreden itibaren 10 yıl bir geçerlilik süresine sahiptir. Bu sürenin bitimi ile birlikte yeniden Enerji kimlik belgesi hazırlanacak ve yeni bir rapor ile yeniden düzenlenmektedir. Enerji kimlik belgesi, Enerji kimlik belgesi vermeye yetkisi olan kurumlar tarafından hazırlanır ve ilgili yerlerce onaylanır. Enerji kimlik belgesi 1.000 m2 ve üzeri olan yeni binalar için yapı kullanım izin belgesinin de ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.1.000 m2 ve üzeri olan mevcut olan binalar için de 2017 yılına kadar Enerji kimlik belgesi alınma zorunlu bir hale gelmiştir. Bu sistem ile artık Türkiye'nin birçok alanın da Enerji belgeleri alınmaya başlanmıştır. Enerji belgelerini almadan yaptırılacak gerekli bina hizmetlerinin de yapılması daha doğru olmaktadır. Yani binaya herhangi bir sistem yapılacak ise bu belge alınmadan yapılması ve belgenin de en kısa süre içerisinde alınması daha önemli olacaktır.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ NASIL ALINIR?

Enerji kimlik belgesini almak isteyen kişiler mevcut binaları için Bayındırlık ve İskân bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, Enerji kimlik belgesi uzmanlığı istihdam eden Enerji Verimliliği Danışmanlık şirketleri tarafından düzenlenmektedir. Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri, binanızı inceler ve binanın yapım yılı, yönü, konusu vs. gibi bilgileri binanızın yalıtımını, çatı, dış cephe mantolama, döşeme ve teknik bilgileri ve aydınlatma sistemlerinde kullanılan elemanların tipi vs. bilgilerini toplamaktadır. Enerji Kimlik belgesi binanın tümü için geçerli olması şarttır. Bu belge 10 yıl gibi bir süre içerisinde geçerlidir. İhtiyaca göre de bu belge 1 yıl gibi bir süre içerisinde değişmesi gerekmektedir. Bu sebeple de yapılması gereken değişikliklerin Enerji kimlik belgesi almadan önce yapılması da bina için önemli bir yer alacaktır. Binalar yâda bağımsız olan yerlere göre de alım satım veya kiraya verme gibi iş ve işlemlerde Enerji kimlik belgesinin bu alanlar için düzenlenmesi de şarttır.5 Aralık 2008 tarihinde 27075 sayılı Resmi Gazetede yer alan binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ve yeni 1.000 m2 büyük olan mevcut binalar için Enerji kimlik belgesi almakta yasal olarak zorunlu bir hale gelmiştir. Binalara Enerji kimlik belgesi verilmeden önce binaların Enerji Performansları hesaplanmaktadır.

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI NASIL BELİRLENMEKTEDİR

Bir binanın Enerji Performansının belirlenmesi için gerekenler şunlardır;

1.Binaların m2 üzerine düşen enerji performansları

2.Bu değerlere göre CO2 salımının hesaplanması

3.Değerlerin referansları bir bina'nın ki ile kıyaslanması

4.Kıyaslamanın sonucuna göre ise A-G  arası bir enerji sınıfına yerleştirilmesi ile gerçekleşmektedir.

Proje aşamasında ki binalar için çeşitli tasarımlar ve alternatiflerin enerji performanslarının karşılaştırılması ile mevcut ya da yeni bir yapılacak binanın enerji performansının standart seviye göstergesidir. Binaların ısıtılması ya da soğutulması için binanın ihtiyacı olan enerji miktarının hesaplanması ve net enerji karşılayacak olan kurulu sistemler ile olan kayıpları ve sitemleri göz önünde bulundurarak belirlenmesi de denilebilir.

www.ekbproje.com ||| ENERJİ KİMLİK BELGESİ BURADAN ALINIR.

Hızlı ve güvenilir bir şekilde ENERJİ KİMLİK BELGENİZİ bir gün içerisinde teslim alabilirsiniz.

İster kapıda ödeme fırsatı isterseniz Havale veya Eft ile ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

EKBPROJE.COM - MY PROFESYONEL ENERJİ LTD. ŞTİ.

EKB TALEP FORMU