BİLGİLERİ DOLDUR, EKB FİYATI ÖĞREN

YAPI CİNSİ

ENERJİ KİMLİK BELGESİ
FİYATLARI HESAPLA!

Yapınıza ait bilgileri girerek anında
Enerji Kimlik Belgesi fiyatı öğrenin.

EKB Nedir?

ENERJİ KİMLİK BELGESİ

Enerji kimlik belgesi, binalarda gerekli tertibatın alınarak enerji harcayan ürünlerin daha az enerjiyle çalışmasını sağlanması ve tasarruf sağlanarak enerji açığına son verilmesi için düzenlenen belgedir. Yani oturduğunuz binanın enerji tasarrufunu ne ölçüde sağladığını tespit edilir ve bu ölçütün ne oranda olduğunu belirtir binanın enerji kimlik belgesi düzenlenir. Binanın enerji performans sınıfını ve sera gazı emisyon değerini ölçer. Enerji performansını etkileyen kısımlar ısıtma, soğutma, sıcak su, havalandırma ve aydınlatma gibi kısımlardır. Binanızın enerji siınıfını bildiğimiz takdirde binaya ait gerekli önlemler alınabilir. Ülkemizde enerji miktarının %30'unu konutlarda kullanılmaktadır. Bu sebeble oturduğumuz dairelerde harcadığımız enerji azımsamayacak derecede çoktur. Bunu Verimli kullanabilmek için mutlaka Enerji kimlik belgesi almamız gerekir. Binanızın ısı kaybını ölçmek için dış cephelerden Termal Kamera ile yapımızın öğrenmeliyiz. Firmamız Termal kamera hizmeti uzman ekiplerce verilmekte ve yapıya ait detaylı rapor sunmaktadır. Konutlarda/Meskenlerde kullandığımız enerjinin büyük bir kısmı ısınmadan kullanmaktayız. Binanın ısınmasını etkileyen unsurlardan en önemlisi binanın dış cepheleridir. Binanın dış cephelerinde ne kadar ısı kaybı yaşandığını da termal kamera ile ölçmek mümkün. EKB belgesinde daha iyi bir enerji performansına sahip olmak için termal kamerayı dikkate alarak ekb sertifikasını hazırlamaktayız.

Firmamızdan Enerji Kimlik Belgesi Almanın Avantajları

Firma Avantajları

Enerji Kimlik Belgesi Zorunluluğu

18.04.2007 tarih ve 5627 Sayılı Enerji verimliliği kanununa istinaden enerjinin etkin kullanılması, israfın önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükümlülüğünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerji kullanımındaki verimliliğinin artırılması amacıyla yürürlüğe girmiştir. Ancak yönetmeliğin geçici 4. Maddesinin birinci fıkrasına istinaden 01 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalar yeni bina, bu tarihten önce yapı ruhsatı alan binalar mevcut bina olarak değerlendirilmektedir. 01 Ocak 2011 tarihinden sonra yapılan binaların iskan ruhsatı alınması aşamasında Enerji kimlik belgesi sunmaları gerekmektedir. Yoksa iskan ruhsatı da alınamamaktadır. Yani enerji kimlik belgesi bu kapsamda zorunlu hale gelmiş ve binaların enerji için denetim altına alınması gerekliliği şart olmuştur. Yine mevcut binanız var ve 01 Ocak 2011 tarihinden önce bina yaptırdınız bu binalar için de kanunun yürürlük tarihi olan 18.04.2007 tarihinden itibaren 10 yıl içinde enerji kimlik belgesi alınması zorunludur. Bina alıp satarken de bu kimlik belgesinin olması şarttır. Yetkili EVD şirketlerden olan firmamız EKB Uzmanlarımız Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen kullanıcı bilgiler ile beptr sistemine girilen bilgiler doğrultusunda EKB Belgesi oluşturulur.

Enerji Kimlik Belgesini Kimler Verir?

Enerji Kimik Belgesi (EKB) bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Enerji Verimliliği Danışmanlığı (EVD) şirketleri tarafından mevcut yapılar(2011 öncesi) verilir. Enerji kimlik belgelerini yeni yapılacak binalar için enerji kimlik belgesi düzenleyebilme yetkisi taşıyan kişiler tarafından, meslek odalarından alınmış SMM belgesine sahip mühendisler veya mimarlar ya da bünyesinde bu vasıfları taşıyan mühendis veya mimar bulundurulan tüzel kişiler tarafından düzenlenir ve verilir.

18.04.2007 tarih ve 5627 Sayılı Enerji verimliliği kanun kapsamında Türkiye'de enerji kimlik belgesi düzenleme hizmeti vermektedir. Yeni yapılacak binanız var iskan ruhsatı almanız gerekmektedir. Öncelikle iskan ruhsatı almadan önce binanızın enerji verimliliğinin ölçülmesi ve buna ilişkin denetlenmesi gerekmektedir. Binanızın incelenmesi yapılarak inceleme esnasında binanızın yapım yılı, yönü, konumu, durumu vb. önem arz eden genel bilgilerini tespit eder bunun yanı sıra binanızın yapımı sırasında kullanılan malzemenin cinsini, yalıtım yapılıp yapılmadığını, çatı, dış cephe montalama, döşeme ve pencere gibi temel bilgileri, soğutma ve ısıtma sistemlerinin verimliliğini, sıcak su sistemleri ile ilgili genel bilgileri kullanılan aydınlatma aparatları tipi sayısı ve benzer tür özelliklerini tespit eder. Yani enerjinin kullanımının asgari orana düşürülmesi gerekli olan tüm incelemeleri yapar ve buna ilişkin raporunu sunar buna istinaden enerji kimlik belgesi uzmanına raporu sunar ve enerji kimlik belgesi uzmanı bu rapora istinaden enerji kimlik belgesini düzenler ve onay için ilgili yerlere sunar.

Enerji Kimlik Belgesi Gerekli Midir?

Günümüz çağında enerjinin verimli ve yerinde kullanılması açısından bu kimlik belgesinin düzenlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kimlik belgesi sayesinde binaların enerji kullanımını asgari oranda azaltılması hedeflenmiştir. Eski binaların da uygunluğunun denetlenmesi ve uygun olması için gerekli şartları taşıması amaçlanmış ve bu gereklilik sayesinde eski ve yeni binaların her ikisinde de zorunlu hale gelerek ülkemizin enerji kullanımının ihtiyaç doğrultusunda kullanılması sağlanmaktadır.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ İHTİYACI

Bir binanın asgari olarak enerji ihtiyacını ve enerji tüketiminin sınıflandırılması yani yalıtım özelleri ve ısıtma, soğutma sistemleri gibi verimle ile ilgili bilgilerin olduğu bir belgedir. Bu belgeyi her binanın edinmesi gerekmektedir. Enerji kimlik belgesi alındığı süreden itibaren 10 yıl bir geçerlilik süresine sahiptir. Bu sürenin bitimi ile birlikte yeniden Enerji kimlik belgesi hazırlanacak ve yeni bir rapor ile yeniden düzenlenmektedir. Enerji kimlik belgesi, Enerji kimlik belgesi vermeye yetkisi olan kurumlar tarafından hazırlanır ve ilgili yerlerce onaylanır. Enerji kimlik belgesi 50 m2 ve üzeri olan yeni binalar için yapı kullanım izin belgesinin de ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.50 m2 ve üzeri olan mevcut olan binalar için de 31.12.2019 tarihine kadar Enerji kimlik belgesi alınma zorunlu bir hale gelmiştir. Bu sistem ile artık Türkiye'nin birçok alanın da Enerji belgeleri alınmaya başlanmıştır. Enerji belgelerini almadan yaptırılacak gerekli bina hizmetlerinin de yapılması daha doğru olmaktadır. Yani binaya herhangi bir sistem yapılacak ise bu belge alınmadan yapılması ve belgenin de en kısa süre içerisinde alınması daha önemli olacaktır.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ NASIL ALINIR?

Enerji kimlik belgesini almak isteyen kişiler mevcut binaları için Bayındırlık ve İskân bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, Enerji kimlik belgesi uzmanlığı istihdam eden Enerji Verimliliği Danışmanlık şirketleri tarafından düzenlenmektedir. Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri, binanızı inceler ve binanın yapım yılı, yönü, konusu vs. gibi bilgileri binanızın yalıtımını, çatı, dış cephe mantolama, döşeme ve teknik bilgileri ve aydınlatma sistemlerinde kullanılan elemanların tipi vs. bilgilerini toplamaktadır. Enerji Kimlik belgesi binanın tümü için geçerli olması şarttır. Bu belge 10 yıl gibi bir süre içerisinde geçerlidir. İhtiyaca göre de bu belge 1 yıl gibi bir süre içerisinde değişmesi gerekmektedir. Bu sebeple de yapılması gereken değişikliklerin Enerji kimlik belgesi almadan önce yapılması da bina için önemli bir yer alacaktır. Binalar yâda bağımsız olan yerlere göre de alım satım veya kiraya verme gibi iş ve işlemlerde Enerji kimlik belgesinin bu alanlar için düzenlenmesi de şarttır.5 Aralık 2008 tarihinde 27075 sayılı Resmi Gazetede yer alan binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ve yeni 50 m2 büyük olan mevcut binalar için Enerji kimlik belgesi almakta yasal olarak zorunlu bir hale gelmiştir. Binalara Enerji kimlik belgesi verilmeden önce binaların Enerji Performansları hesaplanmaktadır.

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI NASIL BELİRLENMEKTEDİR

Bir binanın Enerji Performansının belirlenmesi için gerekenler şunlardır;

1.Binaların m2 üzerine düşen enerji performansları

2.Bu değerlere göre CO2 salımının hesaplanması

3.Değerlerin referansları bir bina'nın ki ile kıyaslanması

4.Kıyaslamanın sonucuna göre ise A-G  arası bir enerji sınıfına yerleştirilmesi ile gerçekleşmektedir.

Proje aşamasında ki binalar için çeşitli tasarımlar ve alternatiflerin enerji performanslarının karşılaştırılması ile mevcut ya da yeni bir yapılacak binanın enerji performansının standart seviye göstergesidir. Binaların ısıtılması ya da soğutulması için binanın ihtiyacı olan enerji miktarının hesaplanması ve net enerji karşılayacak olan kurulu sistemler ile olan kayıpları ve sitemleri göz önünde bulundurarak belirlenmesi de denilebilir. Enerji Kimlik Belgesi - EKB Sorgulama için buradan doğrulama yapabilirsiniz.

Sizlerin sorumluluğunda olan apartmanın enerji verimliliği mevzuatı kapsamında hak ettiği değerde enerji sınıfını belgelendirmek için buradayız. Dilerseniz kısaca Enerji Kimlik Belgesi hakkında bilgi verelim.

+      Binalarda EKB ne işe yarar?

  • EKB Binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren binanızın enerji performansını gösteren belgedir.
  • ALIM SATIMLARDA DAİRENİN RAİÇ BEDELİNİN DEĞER KAZANMASI.
  •  ISITMA/SOĞUTMA /AYDINLATMA HARCAMALARINDA TASARRUFLARIN GERÇEKLEŞMESİ.
  •  EV ALIRKEN KREDİ ORANLARINDA ÇIKAN SINIFINIZA GÖRE FAİZ İNDİRİMİNE GİDİLMESİ İLE İLGİLİ TÜM ÇALIŞMALARIN YAPILIYOR OLMASI VB. Bu konuda Garanti bankasından bilgi alabilirsiniz.

+     Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Hangi Kanun ve Yönetmeliğe Dayanmaktadır?

  • “5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkartılan “Binalarda Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliği” hükümlerine göre, yönetmelik kapsamındaki Yeni bina yaptıracaksınız Enerji Kimlik Belgesi (EKB) olmadan ruhsat alamazsınız. Mevcut binanıza en geç 2019 yılına kadar Enerji Kimlik Belgesi almak zorundasınız. Eğer binayı kiralayacaksanız veya satacaksanız Enerji Kimlik Belgesi olmadan bu işlemleri yapamazsınız.

+     Enerji Kimlik Belgesini (EKB) Almanın Avantajları Nelerdir?

  • Alım satımlarda dairenin değer kazanımı. Alım ve satımlarda ekb olmazsa daire satışları olamayacak.  

+     Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Kaç Yıl Geçerlidir?

  • Enerji Kimlik Belgesi (EKB) düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl geçerlidir.

+     Enerji Kimlik Belgesi Fiyat Hesaplama?

  • Enerji Kimlik Belgesi fiyat hesaplaması yapının m2'ye göre yapılır. Yada mevcut binalarda kat maliklerine kolayca hesap yapmak için enerji kimlik belgesi fiyatı daire bazında da verilebilir.

 Enerji Kimlik Belgesi sertifikası sürecinde sizlere destek olmak için mutlaka uzman ekiplerimizden yardım isteyin.

ekbproje.com ||| ENERJİ KİMLİK BELGESİ

Hızlı ve güvenilir bir şekilde ENERJİ KİMLİK BELGENİZİ bir gün içerisinde teslim alabilirsiniz.

İster kapıda ödeme fırsatı isterseniz Havale veya Eft ile ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

EKBPROJE.COM - MY PROFESYONEL ENERJİ LTD. ŞTİ.

EKB TALEP FORMU