BİLGİLERİ DOLDUR, EKB FİYATI ÖĞREN

YAPI CİNSİ

ENERJİ KİMLİK BELGESİ
FİYATLARI HESAPLA!

Yapınıza ait bilgileri girerek anında
Enerji Kimlik Belgesi fiyatı öğrenin.

Oteller

Binalarda enerji sınıflandırmalarını gösteren, enerji tasarrufu ve çevreyi korumaya yönelik oluşturulmuş belgelere enerji kimlik belgesi denilmektedir. Enerji Verimliliği Kanununca Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine çıkarılmıştır. Binalarda enerji yönetmeliği, otelleri rezidansları, alışveriş merkezlerini, fabrikaları kapsamaktadır. Binalarda enerji performansı yönetmeliğinin öncelikli amaçları arasında yapılarda kullanılması mümkün enerji ve enerji kaynaklarının kullanımını etkinleştirmektir. Enerji tasarrufu sağlama diğer amacıdır. Ayrıca binalarda enerji performansı yönetmeliği çevrenin korunmasını amaçlar. Bu amaçları sağlamak üzere oluşturulmuş, kapsamında yapıların, binaların;  sera gazı salınımı oranı, enerji ihtiyacının belirlenmesi ve enerji tüketim sınıflarının oluşturulması, hangi sınıfa dâhil olacağının belirlenmesi, yalıtıma dair özellikleri ve ısıtma ya da soğutma sistemlerinin verimi konusunda gerekli tüm bilgileri bünyesinde barındıran bir belgedir. Nasıl ki beyaz eşya seçilirken enerji tasarrufu sunan, çevre dostu manikalar tercih edilmekteyse binalar için de bu uygulamanın getirilmesi akılcı bir yöntemdir. Sınıflamalar, A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı, D sınıfı, E sınıfı ve G sınıfı şeklindedir. G sınıfı düşük verim seviyesini ifade eden kategoridir.

Enerji Kimlik Belgesi Nasıl Alınır Ve Otellerde Bu Belge İçin Neler Yapılmalıdır?

Enerji kimlik belgesi nasıl alınır sorusunu merak eden otel sahipleri,  enerji kimlik belgesi hizmeti veren mühendislik firmalarıyla iletişime geçebilir ve detaylı bilgi alabilirler. Eski oteller için enerji kimlik belgesi alınmasında şart aranmamaktadır. Bu tarz oteller A sınıfı belgeye de B sınıfı belgeyi de alabilmektedirler. Otellerde bakılacak yerler, yalıtımın ne durumda olduğu, ısıtma ve soğutmanın ne şekilde sağlandığı ve verimliliği olmaktadır. Otellerin aydınlatılması da bakılacak özellikler arasındadır. Oteller yapılırken, enerji kimlik belgesinin diğer yapılarda da olduğu gibi en az C sınıfına dâhil olacak şekilde yapılmalıdır. Bu sınıftan daha düşük seviyelerde oluşturan yapılar için kanunun kesin yaptırımları olmaktadır. Bu yapılara artık iskân ruhsatı verilmemektedir.  Enerji kimlik belgesi almak için enerji kimlik belgesi uzmanı tarafından bazı belgeler istenmektedir. Bu belgelerin başında otelin mevcut mimari projesi gelmektedir. İstenilen diğer belgeler, otele ait yalıtım projesi, ısıtma, soğutma ve havalandırmayı kapsayan mekanik tesisata ait proje ve elektrik projesidir.

Enerji Kimlik Belgesi Yönetmeliği

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununa göre artık binaların enerji kimlik belgesi alması zorunlu tutulacaktır. Bu tarih 01.01.2011 tarihinden itibaren yeni ruhsat alacak binaları kapsayacaktır. Detaylı bilgiler enerji kimlik belgesi yönetmeliğinde yer almaktadır. Hali hazırda bulunan binaların ise 2017 yılına kadar enerji kimlik belgesi almasının zorunlu olduğu söylenmektedir. Otel sahiplerinin oteli satması durumunda enerji kimlik belgesini devretmesi gerektiği söylenmektedir. Ayrıca enerji kimlik belgesi olan her yapının bu belge ile değer artışı yaşayabileceği söylenebilir. Enerji kimlik belgesi alınırken otelin tamamı dâhil edilmelidir. Ancak özel olarak istediğinin bölümler farklı düzenlememler yaptırabilirsiniz.

Bazı İllerimizde Otellerin Enerji Kimlik Belgesi Referanslarımız:

İstanbul Enerji kimlik belgesi düzenlendi.

Ankara Enerji kimlik belgesi düzenlendi.

Antalya Enerji kimlik belgesi düzenlendi.

Mersin Enerji kimlik belgesi düzenlendi.

Mardin Enerji kimlik belgesi düzenlendi.

Rize Enerji kimlik belgesi düzenlendi.

Denizli Enerji kimlik belgesi düzenlendi.

Muğla Enerji kimlik belgesi düzenlendi.

Aydın Enerji kimlik belgesi düzenlendi.

Afyon Enerji kimlik belgesi düzenlendi.

Van Enerji kimlik belgesi düzenlendi.

ekbproje.com

EKB TALEP FORMU