BİLGİLERİ DOLDUR, EKB FİYATI ÖĞREN

YAPI CİNSİ

ENERJİ KİMLİK BELGESİ
FİYATLARI HESAPLA!

Yapınıza ait bilgileri girerek anında
Enerji Kimlik Belgesi fiyatı öğrenin.

Hastane ve Sağlık Birimleri

Gerek hastaneler gerekse eğitim kurumları en çok enerji tüketimi yapan yerler arasında gelmektedir. Bu konularda mühendislik firmaları, hastane, okul ya da farklı sağlık birimlerine ait yapılarda projelerin temin edilmesini talep eder. Bu projeler mimari proje, ısı yalıtım projesi, aydınlatma projesi, mekanik tesisat projeleridir. Mühendislik firmaları temin ettikleri bu projeleri baz alarak; binanın yapım yılı, yönü, konumu ya da hastanenin veya okulun yalıtım durumu, çatı, cephesi, pencere alanları gibi bilgileri bulur. Ayrıca binanın ısıtma ya da soğutma sistemlerinin ne derece verimli olduğuna dair bilgilere sahip olurken, aydınlatma parçalarının cinsini de tespit eder. Enerji kimlik belgesine tabi tutulan yerler bu belgeyi almamaları durumunda vergi cezalarına maruz kalabilirler. Aynı zamanda yüksek meblağlarda enerji ücreti ödeyecekleri gibi enerji kaynaklarının azalmasına neden olabilirler. Konu hakkında detaylı bilgi enerji kimlik belgesi yönetmeliğinde geçmektedir.

 

Hastane Sağlık Kuruluşları Çevreye Verdikleri Zararları Nasıl Azaltabilir?

Hastane sağlık kuruluşlarının içerisinde barındırdığı cihazlar atmosfere karbondioksit yayabilir. Bu da tehlikeli bir durumdur. Bu yayılımı en aza indirmek için hastane ya da diğer sağlık birimlerinin önlem alması gerekir.  Isıtma ve soğutma sitemleri kontrol edilmelidir. Mümkün olduğunca yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelim sağlanmalıdır. Bu konular ve hastanenin ya da eğitim kurumunun bulunduğu binalar için gerekli projeleri inceleyen enerji kimlik belgesi uzmanı, BEP – TR yazılımını kullanır. Bu yazılım ile binalar için gerekli hesaplamalar yapılır. Hesaplamalar yapılırken enerji performansları dikkate alınır. Bu hesaplamaların nihayetinde enerji kimlik belgesi şekillenmiş olur. Enerji kimlik belgesi oluşturulacak yapılarda mutlaka belge tüm binayı ele almalıdır.

 

 Binalarda Enerji Tasarrufu Sağlamak İçin Neler Yapılmalıdır?

 

Hastaneler, okullar ya da diğer sağlık birimleri için hazırlanan enerji kimlik belgelerinin bir nüshası binaların sahiplerine teslim edilir. Bina sahibi bu nüshayı muhafaza etmesi için; yöneticiye, ya da enerji yöneticisine teslim edebilir. İkinci nüshanın ise binada girişte ya da hemen içerde görülmesi kolay bir yere asılması gerekir. Şayet bina satışı gerçekleşir ya da bir kısmı kiraya verilirse, enerji kimlik belgesinin bir nüshası kiracıya teslim edilir. Enerji kimlik belgesinin tüm aşamalarının fiyatını merak edenler, bu işi yapan firmalarından enerji kimlik belgesi fiyatlarını öğrenebilir. Enerji kimlik belgesi alındığı tarih itibarıyla on sene süreyle geçerlidir. Belgenin tahsis edildiği binada herhangi bir enerji söz konusu olduğunda belge yeniden düzenlenmelidir. Bu belge ile hastanenin hangi sınıfa dâhil olduğu tespit edilir ve o sınıfa ait enerji kimlik belgesi tahsis edilir. Belgeler A sınıfından G sınıfına kadar verim değerleri baz alınarak oluşturulmuştur. Bir bina için en düşük performansı nitelendiren sınıf G sınıfı enerji belgesi kategorisindedir. En iyi performans ise A Sınıfı enerji kimlik belgesi kategorinde yer alır.  Binanın enerji sınıfını arttırmak için, yeni yapılacak evler güneş ışığından faydalanabilecek şekilde yapılmalıdır. Enerji verimliliğini arttırmak için yüksek pencereler tercih edilmelidir. Mümkün olduğunca güneş, rüzgâr gibi enerji kaynakları tercih edilmelidir. Kapı ve pencerelerde oluşacak hava kaçakları için gerekli tedbirlerin alınmasında fayda vardır.

Bazı İllerimizde Hastahane ve Sağlık Birimlerine ait  Enerji Kimlik Belgesi Referanslarımız:

İstanbul Enerji kimlik belgesi düzenlendi.

Ankara Enerji kimlik belgesi düzenlendi.

Antalya Enerji kimlik belgesi düzenlendi.

Online Enerji Kimlik Belgesi adresi: ekbproe.com

 

EKB TALEP FORMU