BİLGİLERİ DOLDUR, EKB FİYATI ÖĞREN

YAPI CİNSİ

ENERJİ KİMLİK BELGESİ
FİYATLARI HESAPLA!

Yapınıza ait bilgileri girerek anında
Enerji Kimlik Belgesi fiyatı öğrenin.

Eğitim Kurumları

Enerji kimlik belgesi 1 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe girmiş bir yasadır. İşte bu doğrultuda her binanın 2017 yılına kadar enerji kimlik belgesi alması zorunludur. Bunun sebebi insanları bina alırken enerji verimliliğine göre seçim yaptırma isteğidir. Enerji kimlik belgesi sayesinde bir ev satın alırken detaylı enerji tüketimi inceleme şansına sahip olacaksınız. Bu sayede daha doğru tercihler yapacak ve oturduğunuz binanın sağladığı enerji tasarrufuna göre tercihler yapabileceksiniz. Burada hedeflenen enerji tasarrufunun maksimum oranda sağlanmasıdır.

Hastane ve sağlık birimlerinde enerji kimlik belgesi

2011 yılından itibaren apartmanlar, oteller, eğitim Kurumları, ve daha birçok yerleşim yeri gibi hastanelere de zorunlu olarak enerji kimlik belgesi alınması gerekmektedir. Enerji kimlik belgesi binaların ve diğer yerleşim yerlerinin enerji tasarruf işlemlerinin belirlendiği bir belgedir. Bu belge üzerinde düzenlendiği binanın ada, pafta ve parsel bilgilerinin yanında bina adresi ve daha birçok resmi bilgi bulunmaktadır. 2011 yılından itibaren 50m2 üzeri bütün hastanelere kamu kurum ve kuruluşları dahil olmak üzere enerji Kimlik Belgesi istenmektedir. Binanın enerji kullanımını ilgilendiren; mekanik tesisat, elektrik tesisatı, mimari tasarım, aydınlatma gibi tüm düzenlemelerde hastane ve sağlık birimleri yapılarının enerji kimlik belgesi ve onda yazan tüm detaylara, bilgilere çok ince detaylara dikkat edilmekte ve tüm düzenlemelerde enerji kimlik belgelerinden faydalanılmaktadır.

Ne zamana kadar enerji kimlik belgesi alınmalı?

Enerji kimlik belgesi uygulaması için çıkan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin 4. Maddesinin geçici birinci fıkrası gereğince 1 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatını yeni alan binalar yeni bina, 1 Ocak 2011 tarihinden önce yapı ruhsatını almış olan binalar mevcut bina olarak değerlendirilmiştir.

Bu yasa dolayısıyla 1 Ocak 2011 tarihinden sonra yeni binalar iskân ruhsatı(yapı kullanma belgesi) almak için enerji kimlik belgesini belediyeye enerji kimlik belgesini sunmak zorundadır. Bu kurala uyulmadığı takdirde kanun gereği yapı kullanma izin belgesi verilmemektedir.

Mevcut binalar ise 1 Ocak 2011 tarihiden önce yapı ruhsat aldığı için enerji verimliliği kanununun yayınlanma tarihinden itibaren 10 yıl içerisinde enerji kimlik belgesini almak zorundadır. Aynı koşul inşaatı devam eden ve kullanım iznini almış olan binalar için de geçerlidir.

Enerji kimlik belgesi nasıl alınır?

Enerji kimlik belgesi verebilmek için belirli bir eğitim şartı aranmaktadır. Bunun için yetki belgesi almış ve meslek odalarından SMM belgesi edinmiş mühendis ve ya mimarlar, ya da mimarlar bünyesinde bu vasıflara uygun mühendis ve mimar bulunduran şirketler yeni yapılacak binalar için enerji kimlik belgesi vermek için yetkilidirler.

Bünyesinde enerji kimlik uzmanı mühendis ya da mimar bulunduran Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yetki alan EVD şirketleri enerji kimlik belgesi verme konusunda yetkili kuruluş sayılır.

profesyonelenerji@gmail.com

www.ekbproje.com Online Enerji Kimlik Belgesi Platformu

Eğitim Kurumları Olarak Yağtığımız Ekb'ler:

Elazığ Enerji Kİmlik Belgesi (EKB) projesi hazırlandı.

Bursa Enerji Kİmlik Belgesi (EKB) projesi hazırlandı.

Diyarbakır Enerji Kİmlik Belgesi (EKB) projesi hazırlandı.

Mardin Enerji Kİmlik Belgesi (EKB) projesi hazırlandı.

İstanbul Enerji Kİmlik Belgesi (EKB) projesi hazırlandı.

Kocaeli Enerji Kİmlik Belgesi (EKB) projesi hazırlandı.

Manisa Enerji Kİmlik Belgesi (EKB) projesi hazırlandı.

İzmir Enerji Kİmlik Belgesi (EKB) projesi hazırlandı.

Konya Enerji Kİmlik Belgesi (EKB) projesi hazırlandı.

Eskişehir Enerji Kİmlik Belgesi (EKB) projesi hazırlandı.

Bolu Enerji Kİmlik Belgesi (EKB) projesi hazırlandı.

Kayseri Enerji Kİmlik Belgesi (EKB) projesi hazırlandı.

Erzurum Enerji Kİmlik Belgesi (EKB) projesi hazırlandı.

Antalya Enerji Kİmlik Belgesi (EKB) projesi hazırlandı.

Trabzon Enerji Kİmlik Belgesi (EKB) projesi hazırlandı.

Van Enerji Kİmlik Belgesi (EKB) projesi hazırlandı.

Bitlis Enerji Kİmlik Belgesi (EKB) projesi hazırlandı.

EKB TALEP FORMU