BİLGİLERİ DOLDUR, EKB FİYATI ÖĞREN

YAPI CİNSİ

ENERJİ KİMLİK BELGESİ
FİYATLARI HESAPLA!

Yapınıza ait bilgileri girerek anında
Enerji Kimlik Belgesi fiyatı öğrenin.

Avm Ekb

Alışveriş merkezlerinin konfor koşullarını sağlayan yapılardan oluşturulduğunu söylemek mümkündür. Alışveriş merkezlerinde enerji tüketimi fazladır. Gerek aydınlatma olsun, gerek ısıtma soğutma sitemleri olsun ciddi boyutlarda enerji tüketilmektedir. Artık AVM’ ler için de diğer binalarda olduğu gibi AVM enerji kimlik belgesinin zorunlu olacağı söylenmektedir. Enerji kimlik belgesi alışveriş merkezi binasının ne derecede yenilenebilir enerji kaynadığından enerji ihtiyacını sağladığını gösteren belgedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarına güneş ve rüzgâr örnek olarak verilebilir. İşte bu alışveriş merkezinin kullandığı bir yenilebilir enerji kaynağı var mı ya da varsa ve bu enerji kaynağı güneş ise ne kadar güneş enerjisini kullandığını tespit etmek gerekir. Enerji sarfiyatını azaltmak için yapılacak olan bu uygulamamda ilk olarak hiçbir sistem kullanmadan tüketilen enerjinin ölçülmesi gerekmektedir. Enerji kimlik belgesiyle ne kadar tasarruf olduğu gözler önüne serilecektir. Ayrıca ısıtma ve soğutma sistemleriyle da havalandırma sistemlerinin ne kadar verimli olduğu hakkındaki bilgileri de gösterecektir. Enerji kimlik belgesinde bina hakkında tasarruf sağlanması söz konusu olan bütün detaylar yer almaktadır.

 

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu Hakkında Bilgi

Binalarda enerji performansı adlı yönetmelikçe, 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’na göre binalarda alışveriş merkezlerinde, otellerde, apartmanlarda ya da çok katlı binalarda verim arttırmaya yönelik bir belge çıkarılması ön görülmüştür. Çıkarılması ön görülen bu belge, enerji kimlik belgesidir. Enerji kimlik belgesi ile alışveriş merkezinin enerji kaynaklarını ne kadar verimli kullandığına ve çevreye ne kadar faydalı olduğuna dair bilgiler tespit edilebilir. Kanuna göre bu belgeyi almasına gerek görülmeyen yerler, sanayi alanında faaliyetlerini üretim konusunda yürüten işletmeler, kullanım süresi iki yılı geçmeyecek binalar, seralar, ahırlar, münferit ısıtma ya da soğutmaya ihtiyaç duyulmayan depolar, toplam kullanım alanı 50 m²’den az olan yapılar ya da binalardır. Bunlar dışında kalan oteller, alışveriş merkezleri, rezidanslar, eğitim binaları için enerji kimlik belgesi hazırlanması gerekir.
 

Alış veriş merkezlerinde (avm ekb), enerji etütü yapmak ve raporlandırman zorunludur. 

AVM Enerji etütü yapılmayan avm lerde 90.000TL 'lik cezai işlem yapılabilmektedir. 

Avm Enerji Etütü, Otel Enerji Etütü, Fabrika Enerji Etütü, Sanayi Enerji Etütü, Hastahane enerji Etütü, Özel okul enerji etütü ile ilgili hızlı ve güvenilir Enerji Etütü hazırlanır. 

 

Enerji Kimlik Belgesi Zorunluluğu Ve Cezai Yaptırımı Var mıdır?

 

Enerji kimlik belgesi zorunluluğu da bina sahiplerinin merak ettiği sorular arasındır. Yapımı tamamlanmış binalar için 2017 yılına kadar enerji kimlik belgesini almanın zorunlu olduğu söylenmektedir. Enerji kimlik belgesinin geçerliliği için ön görülen süre 10 senedir. Şayet enerji kimlik belgesi alınan yapıda enerji kullanımına dair değişiklikler olursa, enerji kimlik belgesi tekrar düzenlenmek zorundadır. Enerji kimlik belgesinde geçmiş enerji kullanım detaylı geçerli sayılmayacaktır. Enerji kimlik belgesinin avantajları arasında enerjiyi tasarruflu kullanmak yer almaktadır. Bu belge, tüketilen enerji için fazla para ödemenize engel olan bir belgedir. Ayrıca enerji kimlik belgesi alanlar vergi cezalarına çarptırılmaz. Böylelikle AVM, otel, apartman ya da enerji kimlik belgesi gerektirecek herhangi bir binanın sahibi, bu cezaları ödeme sorunuyla karşı karşıya gelmekten kendilerini kurtarmış olurlar.

Mevcut (eski) yapılarda enerji kimlik belgesi ve Yeni yapılarda enerji kimlik belgesi düzenleniyor. 

Bina Enerji Kİmlik Belgesi, Avm Enerji Kİmlik Belgesi, Otel Enerji Kİmlik Belgesi, Fabrika Enerji Kİmlik Belgesi, Sanayi Enerji Kİmlik Belgesi, Hastahane Enerji Kİmlik Belgesi, Özel okul Enerji Kİmlik Belgesi ile ilgili hızlı ve güvenilir Enerji Kİmlik Belgesi hazırlanır. www.ekbproje.com

Bazı İllerimizde AVM Enerji Kimlik Belgesi Referanslarımız:

İstanbul Enerji kimlik belgesi düzenlendi.

Ankara Enerji kimlik belgesi düzenlendi.

Antalya Enerji kimlik belgesi düzenlendi.

Mersin Enerji kimlik belgesi düzenlendi.

Mardin Enerji kimlik belgesi düzenlendi.

Rize Enerji kimlik belgesi düzenlendi.

Denizli Enerji kimlik belgesi düzenlendi.

Muğla Enerji kimlik belgesi düzenlendi.

Aydın Enerji kimlik belgesi düzenlendi.

Afyon Enerji kimlik belgesi düzenlendi.

Van Enerji kimlik belgesi düzenlendi.

ekbproje.com

Online Enerji Kimlik Belgesi adresi: ekbproje.com

Ekb Uzman Hattı: 0553 235 7175

EKB TALEP FORMU