BİLGİLERİ DOLDUR, EKB FİYATI ÖĞREN

YAPI CİNSİ

ENERJİ KİMLİK BELGESİ
FİYATLARI HESAPLA!

Yapınıza ait bilgileri girerek anında
Enerji Kimlik Belgesi fiyatı öğrenin.

Enerji Kimlik Belgesiz Bina Satılamayacak

Enerji Kimlik Belgesiz Bina Satılamayacak

Enerji Kimlik Belgesiz Bina Satılamayacak

Son zamanlarda Enerji Kimik Belgesi(EKB) hakkında bir çok yayın organlarından haber çıktı. Olayın başından beri ciddiyetini bilerek ekb belgesi hizmeti vermekte ve enerji danışmanlığı yapmaktayız. 

Sizlere ocak ayında çıkan bazı haberleri paylaşacağız. 

‘Enerji Kimlik Belgesi’ alınmamış binalarda satış yapılamayacak

2 Mayıs 2017’den itibaren mevcut binalar için “Enerji Kimlik Belgesi (EKB)” zorunluluğu başlıyor. Enerji Kimliği olmayan yapıların alım ve satımı yapılamayacak. Kamuoyundaki yaygın kanaatin aksine, Enerji Kimlik Belgesi için yalıtım ya da mantolama zorunluluğu bulunmuyor. Uygulama, yapıların enerji verimlilik seviyesini ortaya koyacak. Bu karnenin, yapıların satış değerini ve tüketici tercihlerini etkilemesi bekleniyor.

YENİ BİNADA C KATEGORİSİ

Enerji Verimliliği Kanunu’na göre, 2011’den önce yapı ruhsatı almış tüm binalar için EKB zorunluluğu ise 2 Mayıs 2017’de başlayacak. 2 Mayıs’tan sonra bina alım-satımlarında EKB olmadan işlem yapılamayacak. Uygulama ile alım yapacak vatandaş da aldığı yapının enerji sınıfını bilecek, tercihini de buna göre yapabilecek. Enerji kimliğinin, yapının fiyatını da etkilemesi mümkün olacak. Bakanlık yetkilileri, kiralamalarda bu şartın aranmayacağını kaydetti. Yetkililer, 2 Mayıs’tan sonra alım satım yapacak vatandaşların, satış yapmadan önce, istedikleri tarihte kimlik belgelerini alabileceğini ifade etti.

Enerji Kimlik Belgesi, 2011 öncesi binaların enerji verimliliği sınıfını gösterecek. A’dan G’ye kadar 7 kategoride enerji sınıfı var. Yeni binaların, en az C kategorisini tutturması gerekiyor. Ancak mevcut yapılar için seviye zorunluluğu yok. Söz konusu belge, dairelere ya da konutlara değil, binalara veriliyor. Binalara gelen uzmanlar, binanın, ısı kullanımı, teknik altyapısı, malzeme, kapı, cam sistemleri gibi özelliklerine bakarak, binaların enerji tüketim seviyesini belirleyecek.

Ev alıp satacaklar 3 ayınız kaldı! Eğer bu belgeyi almazsanız...

2 Mayıs 2017'den itibaren mevcut binalar için “Enerji Kimlik Belgesi (EKB)” zorunluluğu başlıyor. Enerji Kimliği olmayan yapıların alım ve satımı yapılamayacak. Kamuoyundaki yaygın kanaatin aksine, Enerji Kimlik Belgesi için yalıtım ya da mantolama zorunluluğu bulunmuyor. Uygulama, yapıların enerji verimlilik seviyesini ortaya koyacak. Bu karnenin, yapıların satış değerini ve tüketici tercihlerini etkilemesi bekleniyor.

YENİ BİNADA C KATEGORİSİ

Isı kullanımı, teknik altyapı ve yalıtım malzemesi kalitesini gösterecek ’Enerji Kimlik Belgesi’ olmadan binaların alım satımı yapılamayacak. Enerji Verimliliği Uzmanı Emre Ilıcalı, 2 Mayıs’tan itibaren başlayacak zorunluluğun 2011 ’den önce ruhsat alınmış binalar için de geçerli olduğu uyarısında bulundu.
Türkiye’de 2 Mayıs 2017’den itibaren mevcut binalar için Enerji Kimlik Belgesi (EKB) zorunluluğu başlıyor. Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği’ne göre, söz konusu tarihten sonra enerji kimlik belgesi olmayan yapıların alım ve satımı yapılamayacak. Enerjikimlikbelgesi.com’un yöneticilerinden Emre Ilıcalı, 2 Mayıs 2017 tarihinden başlayacak zorunluluğun 2011’den önce ruhsat alınmış binalar için de geçerli olduğu uyarısında bulundu.
Türkiye’de Enerji kimlik belgesi uygulaması zorunluluğunun 2011 yılında yeni binalar ve yeni projeler üzerinden başladığını hatırlatan Emre Ilıcalı, yeni binaların en az C sınıfı enerji kimlik belgesini almadığı taktirde yapı kullanma izin belgesi alamadığını açıkladı.
"Mevcut binalarda c sınıfı şart değil"
Ilıcalı, mevcut binalara ise EKB alması için 2 Mayıs 2017 tarihine kadar süre tanındığını hatırlatarak, "Bina yöneticileri ve sahipleri için bu sürenin dolmasına 3 ay gibi kısa bir süre kaldı. Türkiye’de milyonlarca binanın hala EKB’si bulunmuyor" dedi.
Enerji Kimlik Belgesi uygulamasıyla alım yapacak vatandaşın aldığı yapının enerji sınıfınıbilerek yatırım yapacağını belirten Emre Ilıcalı, EKB’nin yapının fiyatını da etkileyebileceğine dikkat çekerek, "Enerji kimlik belgesi binaların enerji verimliliği sınıfını gösterecek. A’dan G’ye kadar 7 kategoride enerji sınıfı var. Buna göre örneğin A sınıfı enerji kimlik belgesine sahip bir bina, enerji verimliliğinde en üst düzeyde olduğu için, kullanıcıları açısından daha az enerji faturası ödeyeceği, daha konforlu binalar anlamına gelecek. Bu nedenle diğer binalara göre kullanıcıları ve yatırımcıları için daha değerli binalar haline gelecek" şeklinde konuştu.
Türkiye’de enerjinin yüzde 40’ının binalarda kullanıldığını, binalardatüketilenenerjininde yüzde 80’inin ısıtma-soğutma için harcandığını anlatan Emre Ilıcalı, EKB zorunluluğunun ülke ekonomisinde enerji tasarrufunu amaçlayan bir uygulama olduğunu dile getirdi.
Hangi Özelliklere Göre EKB Veriliyor?
EKB, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı vetüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belge. Bu belge ile A’dan G’ye kadar sınıflandırma yapılıyor. A sınıfı en verimli seviyeyi belirtirken, G sınıfı en düşük verimli seviyeyi belirtiyor. Yeni yapılacak veya yapılmakta olan binaların enerji sınıfı en düşük C sınıfında olacak şekilde tasarlanması gerekiyor. Söz konusu belge, dairelere ya da konutlara değil, binalara veriliyor. Binalara gelen uzmanlar, binanın, ısı kullanımı, teknik altyapısı, malzeme, kapı, cam sistemleri gibi özelliklerine bakarak, binaların enerji tüketim seviyesini belirleyecek.
Enerji kimlik belgesi, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş uzman ve kuruluşlar tarafından veriliyor.

“2 Mayıs 2017 tarihinden sonra satamayacaksınız”

Isı yalıtımı konusunda uzman kuruluşlardan olan ve özellikle İstanbul’da dev binaların mantolama işlemleri yapan Tolun İnşaat Bölge Müdürü Gürol Öncel, 2 Mayıs 2017 tarihine kadar 50 metrekare üzeri binaların ısı yalıtımlarının yaptırılmasının zorunlu olduğunu belirtti.

Gazetemize açıklamalarda bulunan Öncel, bu tarihten sonra ısı yalıtımı olmayan binaların alım ve satımlarının yapılmayacağını belirtti. Isı yalıtımı ile ilgili tüm detayları açıklayan ve vatandaşları bilinçli bir şekilde ısı yalıtımı yapmaya davet eden Öncel, “ 2 Mayıs 2017 tarihinden sonra ısı yalıtımı konusunda ev sahiplerinin sıkıntı yaşamaması için bir an önce gerekli çalışmaları yapmaları gerekmektedir. Bu konuda teknik destek vermeye hazırız” dedi.

ISI YALITIMI YASAL ZORUNLULUKTUR

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı yönetmeliğine göre  1 Ocak 2011’tarihi itibari ile 50 m² üzeri inşaat alanına sahip tüm binalarda Enerji Kimlik Belgesi çıkarılması zorunlu hale gelmiştir. Enerji Kimlik Belgesinin çıkartılmaması da yeni pek çok yaptırım ve maddi külfeti beraberinde getirerek, ısı yalıtımını zorunlu hale getirmiştir. Şöyle ki: 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu Madde 7 F/1/d Enerji Kimlik Belgesini zorunluluk haline getirip, uygulamaya ilişkin usûl ve esasları Binalarda Enerji Performansı yönetmeliğine bırakmıştır.

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu Madde 7 F/1/d) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmeliğe göre hazırlanan yapı projeleri kapsamında enerji kimlik belgesi düzenlenir. Enerji kimlik belgesinde binanın enerji ihtiyacı, yalıtım özellikleri, ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ve binanın enerji tüketim sınıflandırması ile ilgili bilgiler asgarî olarak bulundurulur. Belgede bulundurulması gereken diğer bilgiler ile belgenin yenilenmesine ve mevcut binalar da dâhil olmak üzere uygulamaya ilişkin usûl ve esaslar, Bakanlık ile müştereken hazırlanarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir.

MANTOLAMA KANUNU

Binalarda Enerji Performansı yönetmeliğine göre,

Enerji Kimlik Belgesi, asgari olarak binanın enerji ihtiyacı, enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgilerini içeren bir belgedir. Böylelikle verildiği binanın Enerji Performansını göstermektedir. Enerji Kimlik Belgesine göre tüm binalar A ve G harfleri aralığında bir Enerji Sınıfı alır. A verimli bina, G ise verimsiz bina anlamına gelmektedir. Olması gereken yapı ve yalıtım standartlarını tam olarak sağlayan bir bina ise  C enerji sınıfını alacaktır.

Yeni yapılacak binalarda 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren Enerji Kimlik Belgesi çıkartmak zorunludur.

1 Ocak 2011 tarihiyle birlikte Türkiye’de yeni yapılan binalarda yapı kullanım izinlerinin alınabilmesi için Enerji Kimlik Belgesi’ni çıkartmak zorunlu hale getirilmiştir. Yeni yapılan binalara Enerji kimlik Belgesi düzenlenebilmesi için binanın Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre sahip olması gereken yapı ve yalıtım standartlarını karşılayabilecek şekilde inşa edilmiş olması gerekmektedir. Yani yeni inşa edilen binaların enerji sınıfının azami C olması gerekmektedir. Aksi halde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenemeyeceği için yapı kullanım izni de alınamayacaktır.

MADDE 5 – (1) (Değişik:RG-1/4/2010-27539) Yeni bina tasarımında, mevcut binaların proje değişikliği gerektiren önemli tadilat projelerinde, mekanik ve elektrik tesisat değişikliklerinde binanın özelliklerine göre bu Yönetmelikte öngörülen esaslar göz önüne alınır.

(2) Binanın mimari, mekanik ve elektrik projeleri, diğer yasal düzenlemeler yanında, enerji ekonomisi bakımından bu Yönetmelikte öngörülen şartlara uygun değil ise, ilgili idare tarafından yapı ruhsatı verilmez.

(3) Bu Yönetmelik esaslarına uygun projesine göre uygulama yapılmadığının tespiti halinde, tesbit edilen eksiklikler giderilinceye kadar binaya, ilgili idare tarafından yapı kullanım izin belgesi verilmez.

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca TS 825 standardında belirtilen hesap metoduna göre, yetkili makina mühendisi tarafından hazırlanan “ısı yalıtımı projesi” imara ilişkin mevzuat gereğince yapı ruhsatı verilmesi safhasında tesisat projesi ile birlikte ilgili idarelerce istenir.

 Mevcut binalar 2 Mayıs 2017 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi almak zorunda.

Türkiye’de yeni yapılan binalarda Enerji Kimlik Belgesi çıkartmak 1 Ocak 2011 tarihi itibari ile zorunlu hale getirilmesine karşın mevcut binalara Enerji Kimlik Belgelerini tamamlamaları için 2017 yılına kadar süre tanınmıştır. Mevcut binalar için enerji sınıfı sınırlaması bulunmamaktadır. Yani mevcut binanızın enerji sınıfı C sınıfının altında çıkabilir. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre 2017 yılından sonra binanızın enerji sınıfının C sınıfının altında olması halinde ise bina sahiplerini pek çok yaptırım beklemektedir. 2017 yılından sonra tüm bina alım – satım ve kiralamalarında Enerji Kimlik Belgesinin ibraz edilmesi zorunlu olacaktır. Yine, yapılacak düzenlemeler sayesinde binalar enerji sınıflarına göre bir vergilendirmeye tabi tutulacaktır. Enerji sınıfları bakımından sınıflandırmaya tabi tutulan binalar atık enerji verimliliklerine göre vergilendirilebilecek, en çok vergiyi G sınıfı en az vergiyi A sınıfı olmak üzere verimliliklerine göre ödeyeceklerdir. Ayrıca 2017 yılından sonra tüm bina alım – satım ve kiralamalarında Enerji Kimlik Belgesinin ibraz edilmesi zorunlu olacaktır. Böylece satın alan veya kiralayan aldığı yapının Enerji Sınıfının ne olduğunu bilecek ve tercihini buna göre yapabilecektir. Bu da binalara olan talebi ve yapı fiyatlarına yansıyacaktır.

Sonuç olarak 2017 yılı itibari ile enerji kimlik belgesi olmayan binaların alım – satım ve kiralamaları yapılamayacak üstelik daha yüksek vergiler ödemek zorunda kalacaklardır. Böyle bir durumla karşılaşmamak için mevcut yalıtımsız binalarımıza ısı yalıtımı yaptırmak artık bir zorunluluk haline gelmiştir.

MADDE 25 – (15) (Ek:RG-1/4/2010-27539) Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranır. Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi enerji kimlik belgesinin bir suretini alıcıya veya kiracıya verir.

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Mevcut binalar ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar için Enerji Verimliliği Kanununun yayımı tarihinden itibaren on yıl içinde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenir. (Enerji Verimliliği Kanununun yayım tarihi 02.05.2007’dir.)

EKB zorunlu oldu

Zorunluluk 2 Mayıs’tan itibaren geçerli olurken, 2011 yılından önce ruhsat alınmış binalarda geçerli olacak diyen bakanlığın ardından Tekirdağ ilinde konu ile ilgili olarak Tekirdağ makine mühendisleri odası yol gösterici müracaat edilecek kurum olarak yer alıyor.

Yapıların enerji verimlilik seviyesini ortaya koyacak uygulamada yalıtım ya da mantolama zorunluluğu bulunmazken, yapıların satış değerini ve tüketici tercihlerini etkileyeceği dile getirildi

KİRALAMALARDA ŞART ARANMAYACAK

Enerji Verimliliği Kanunu’nca 2011’den önce yapı ruhsatı almış tüm binalar için EKB zorunluluğu 1 Ocak 2020’de geçerli olacak. Bu tarihten sonra bina alım ve satımlarında EKB olmadan işlem görülemeyecek.       Uygulama ile alım yapacak vatandaş da aldığı yapının enerji sınıfını bilecek, tercihini de buna göre yapacak. 

Uzmanlar EKB’nin, yapının fiyatını da etkileyeceği görüşünde. Bakanlık yetkilileri kiralamalarda ise bu şartın aranmayacağını bildirdi. Yetkililer, 2 Mayıs’tan sonra alım satım yapacak vatandaşların, satış yapmadan önce, istedikleri tarihte kimlik belgelerini alabileceğini dile getirdi. 

2011 öncesi binaların enerji verimliliği gösterecek Enerji Kimlik Belgesi, binanın sınıfını gösterecek. A’dan G’ye kadar 7 kategoride enerji sınıfı var. Yeni binaların, en az C kategorisini tutturması gerekiyor. Ancak mevcut yapılar için seviye zorunluluğu yok. Söz konusu belge, dairelere ya da konutlara değil, binalara veriliyor. Binalara gelen uzmanlar, binanın, ısı kullanımı, teknik altyapısı, malzeme, kapı, cam sistemleri gibi özelliklerine bakarak, binaların enerji tüketim seviyesini ölçecek. Tekirdağ ilinde Tekirdağ makine mühendisleri odası vatandaşların izlemesi gereken yol hakkında müracaat edilecek yetkili merci olarak yer alıyor.

Enerji Kimlik Belgesi satın almak için ve ekb fiyatı hakkında bilgi almak için 0850 304 1216 nolu hattan veya info@ekbproje.com adresine mail atabilirsiniz.

 

EKB TALEP FORMU