BİLGİLERİ DOLDUR, EKB FİYATI ÖĞREN

YAPI CİNSİ

ENERJİ KİMLİK BELGESİ
FİYATLARI HESAPLA!

Yapınıza ait bilgileri girerek anında
Enerji Kimlik Belgesi fiyatı öğrenin.

Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu

Yüksek gerilim bulunan her tesiste, yüksek gerilim işletme sorumlusu olması zorunludur. EMO Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği’ne göre, elektrik yüksek gerilim tesislerinde, can ve mal güvenliğinin sağlanması, ekonomik kayıpların önlenmesi için gerekli hizmetleri ile bu hizmetlerin yürütülmesini üstelenen işletme sorumlusu elektrik mühendislerine bazı yükümlülükler getirilmiştir. İşletme sorumlusu; bu yönetmelikte tanımlanan işletmede güvenlik önlemlerinin alınması, ortaya çıkan arızalarda yapılacak müdahalelere nezaret edilmesi ve gerekli manevraları yapılması, sorumlulukları ile ilgili konularda işletme sahibine rapor verilmesi, gerekli test ve bakımların yapılması, gerekli iş güvenlik malzemelerinin tesiste bulundurulmasını sağlayan kişidir. Yine aynı yönetmeliğe göre, işletme sorumluluğu, işletmelerde tam gün ve tam yıl esasına göre çalışan belge sahibi mühendisler tarafından üstlenilir.

Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu Belgesi

Yüksek gerilim tesislerinde hizmet veren elektrik mühendisleri, tüm yetki ve görevlerini yerine getirme aşamasında can ve mal kaybı olmaması için yüksek gerilim işletme sorumlusu belgesi mutlaka almaları gerekmektedir. Bu belge, EMO tarafından belirlenen uygulama esaslarına göre düzenlenmiştir. Ancak, işletmelerde yeterli ya da bu niteliklere sahip mühendisin bulunmaması durumunda da bu hizmet EMO tarafından yılsonuna kadar geçerli olmak üzere verilen Elektrik 1kV üstü ve 1Kv tesisler SMM Belgesi ve İşletme Sorumluluğu Yetkilendirme Belgesi sahibi olan mühendisler tarafından EMO onaylı sözleşme ile üstelenebiliniz.

Yüksek Gerilim İşletme Sorumlularının Görev Ve Yetkileri

İşletme sorumluları, işletmelerin sorumluluğunu üstlenmiş olurlar. Bunun dışında, işletme sahibi adına enerji sağlayan kuruluşa karşı da sorumludurlar. Tesisleri denetleyip, tesislerde bulunan kusur ve eksikleri raporlayarak işletme sahibine iletirler. İşletme personelinin eğitimlerini yaptırıp, yanlış tehlikeli durumlar yaşanmayacak şekilde gerekli önlemleri alırlar. Tesislerin tek hat şemasını hazırlayarak yüksek gerilim hücrelerinin yer aldığı bölüme asılmasını sağlarlar. Yüksek gerilim hücrelerinin yer aldığı bölümlere manevra yönergeleri hazırlayarak asarlar. Bu yönergeleri imza karşılığında personele de dağıtırlar. Güvenlik malzemelerinin bakımının, uygun aralıklarla kontrol ve testlerinin yapılmasını sağlarlar. İşletme sırasında ortaya çıkacak arıza açmalarında, açmanın değerlendirilecek gereken manevrasının yapılmasını sağlarlar. İşletme sahibini, enerji sağlayan kuruluş nezdinde temsil ederler. Bakım ekiplerinin tesislerde yapacakları bakımlar dolayısıyla, teçhizatın geriliminden izole edilmiş ve topraklanmış olarak bakım ekibine teslimini ve bakım sonrasında teçhizatın kontrol edilerek bakım ekibinden devralınmasını ve ardından gerekli manevraların yapılarak normal işletmeye geçirilmesini sağlarlar. Yüksek gerilim teçhizatının durumunu sürekli olarak izler ya da izletirler. Yapacakları değerlendirme sonucunda müdahaleyi gerektirecek bir tespitin yapılması halinde durumu işletme sahibine yazılı olarak bildirirler. Sorumlulukları altındaki tesislerin günlük bakımının işletme personeli tarafından yapılmasını sağlarlar. Topraklanma testlerini, Elektrik Tesislerinde Topraklanmalar Yönetmeliğine göre düzenli aralıklarla yaptırırlar. Gerek gördüklerinde, tesisin durumuna, yapılacak çalışmalara, çözüm önerilerine ve alınacak önlemlere ilişkin raporu enerji sağlayan kuruluşa, işverene ve ilgili EMO birimlerine vermek üzere rapor düzenlerler.

Yüksek Gerilim Trafo işletme sorumluluğu hizmeti için lütfen bizimle irtibata geçiniz. Trafo bakımı güvenli  bir şekilde yapılır. İletişim Numarası: 0553 235 7175

www.ekbproje.com Mühendislik Hizmetleri

Trafo yüksek gerilim işletme sorumluluğu hizmeti ile trafo bakım Hizmeti yaptığımız yerler:

Diyarbakır trafo yüksek gerilim işletme sorumluluğu hizmeti yapılıyor.

Batman trafo yüksek gerilim işletme sorumluluğu hizmeti yapılıyor.

Şanlıurfa trafo yüksek gerilim işletme sorumluluğu hizmeti yapılıyor.

Manisa trafo yüksek gerilim işletme sorumluluğu hizmeti yapılıyor.

İzmir trafo yüksek gerilim işletme sorumluluğu hizmeti yapılıyor.

İstanbul trafo yüksek gerilim işletme sorumluluğu hizmeti yapılıyor.

Elazığ trafo yüksek gerilim işletme sorumluluğu hizmeti yapılıyor.

Van trafo yüksek gerilim işletme sorumluluğu hizmeti yapılıyor.

Bitlis trafo yüksek gerilim işletme sorumluluğu hizmeti yapılıyor.

Kahramanmaraş trafo yüksek gerilim işletme sorumluluğu hizmeti yapılıyor.

Antalya trafo yüksek gerilim işletme sorumluluğu hizmeti yapılıyor.

Trabzon trafo yüksek gerilim işletme sorumluluğu hizmeti yapılıyor.

Hayat trafo yüksek gerilim işletme sorumluluğu hizmeti yapılıyor.

Konya trafo yüksek gerilim işletme sorumluluğu hizmeti yapılıyor.

Kayseri trafo yüksek gerilim işletme sorumluluğu hizmeti yapılıyor.

Samsun trafo yüksek gerilim işletme sorumluluğu hizmeti yapılıyor.

Kocaeli trafo yüksek gerilim işletme sorumluluğu hizmeti yapılıyor.

Balıkesir trafo yüksek gerilim işletme sorumluluğu hizmeti yapılıyor.

 

 

Hızlı ve güvenilir bir şekilde ENERJİ KİMLİK BELGENİZİ bir gün içerisinde teslim alabilirsiniz.

İster kapıda ödeme fırsatı isterseniz Havale veya Eft ile ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

EKBPROJE.COM - MY PROFESYONEL ENERJİ LTD. ŞTİ.

EKB TALEP FORMU