BİLGİLERİ DOLDUR, EKB FİYATI ÖĞREN

YAPI CİNSİ

ENERJİ KİMLİK BELGESİ
FİYATLARI HESAPLA!

Yapınıza ait bilgileri girerek anında
Enerji Kimlik Belgesi fiyatı öğrenin.

Trafo İşletme Sorumluluğu Ücretleri

Trafo İşletme Sorumluluğu Ücretleri

Trafo İşletme Sorumluluğu Ücretleri

Elektrik Mühendisleri odası tarafından belirlenen trafo ve yüksek gerilim hatları tesis işletme sorumluluğu ücretleri, madde madde olarak ilgili hizmetler kapsamında düzenlenmiştir. İşletme sorumluluğu ile birlikte bakım hizmetler ücretlerinin de yayımlandığı çizelgede, hizmet fiyat aralığı net olarak sunulmaktadır.

Ücretlendirme hizmetin sunulacağı trafo kapsamına göre değişiklik göstermektedir. Direk ya da bina tipi trafolar için farklı kontrol hizmetleri ve bu hizmetler ile birlikte ücretler karşılığında yer almaktadır. En önemli hizmetlerden birisi olarak aylık kontrol danışma hizmeti ve ücret bedelini dikkate alabiliriz.

Direk tipi trafolar için uygulanacak aylık bakım hizmeti ile birlikte danışma hizmeti ücretleri neredeyse aynı seviyede. Bununla birlikte sorumluluk ve hizmetler bina tesis ve trafo tipine göre farklı şekillerde sunulmaktadır.

Ücretlendirme Çizelgesinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Ücretlendirme yapılırken, belli kriterler göz önünde bulundurulur. Buna göre benzer hizmetlerin tek bir kişi tarafından sunulmuş olması ilgili hizmetlerin toplam tutarı için %10 civarında bir indirim yapılmasını ön görür. Bununla birlikte ek hizmetlerin de toplam tutara yansıtılarak, ücretteki indirimden etkilenmesi sağlanır.

İlgili evrakların doğru ve eksiksiz bir şekilde sağlanması önemlidir ki sözleşmeye dair olan bu evraklar mühendisler odası tarafınca işletme yada tesis yönetimine verilir.

Tesis alnında birden fazla bulunan güç ünitesi için uygulanacak ücretlendirme yine toplam tutar şeklinde olmalıdır. Benzer ve aynı trafo tipleri için hesaplanacak tutarda, tutarın miktarına bakılmaksızın trafo denkliğine göre tutarlar birleştirilir ve toplam ücretlendirmeye yansır. Burada direk trafo tipleri konusunda göz önünde bulundurulması gereken bir diğer önemli kriter ise 400 kVA’ya kadar olan bina tipi trafo merkezleri için yapılacak ücretlendirme değerlemesinde, bu merkezlerin her birinin direk tipi trafo olarak kabul edilip, işlem göreceğidir.

Elektrik Mühendisleri Odası ve Tesis işletmesi ile imzalanacak önemli sözleşmelerden birisi olan Yüksek Gerilim Sorumluluğu Hizmet Sözleşmesi her yılsonunda yani 31 Aralıkta son bulmaktadır. Buna göre yeni bir yıl için yeni sözleşmenin düzenlenmesinin gerekliliği ön plana çıkar.

Toplam ücretlendirmelerde EMO aynı zamanda mühendis ve uzmanın ulaşım, konaklama gibi hizmetlerini de ücrete yansıtır. Bu da toplam ücret hakkında daha detaylı bir analiz yapabilmenizi sağlar.

Ekstra masraf gerektiren durumlar ise daha çok arıza durumlarında ortaya çıkar. Öyle ki tesiste meydana gelen bir arıza için belirlenmiş tutarların dışında özel ücretler talep edilir, talep edilen ücret toplam tutara yansıtılır.

Trafo İşletme Sorumluluğu Kapsamı Nedir?

Başlıca trafo merkezlerinin bulunduğu işletme ya da tesislerde bulunacak personel, tercihen mühendis kişisinin sorumluluk kapsamına girer. Alınacak ücretler her bir trafo için değişim göstermekle birlikte ortalama olarak bir trafo için günümüz asgari ücretinin %30’u olarak değerlendirebiliriz.

En az 1000 V üstü bir gerilimin bulunduğu işletme tesisinde en az bir Elektrik Mühendisi bulundurulmalı ve Trafo İşletme Sorumluluğu Belgesine sahip olmalıdır.

www.ekbproje.com Enerji Kimlik Belgesi

 

EKB TALEP FORMU