BİLGİLERİ DOLDUR, EKB FİYATI ÖĞREN

YAPI CİNSİ

ENERJİ KİMLİK BELGESİ
FİYATLARI HESAPLA!

Yapınıza ait bilgileri girerek anında
Enerji Kimlik Belgesi fiyatı öğrenin.

Trafo İşletme Sorumluluğu Kimler Yapabilir?

Trafo İşletme Sorumluluğu Kimler Yapabilir?

Trafo İşletme Sorumluluğu Kimler Yapabilir?

Trafo İşletme Sorumlusu olmak için gerekli eğitim düzeyi ve belgenin sağlanması yeterlidir. Bunun için Elektrik Mühendisleri Odası Trafo İşletme Sorumluluğu ile ilgili yönetmenliğinde belirtilen koşulları dikkate aldığımızda, öncelikle kişinin gerekli eğitim ve donanıma sahip olmasının gerektiğini söyleyebiliriz.

Trafo İşletme Sorumlusu Nasıl Olunur?

Trafo İşletme Sorumlusu olmak için sadece eğitim düzeyi yeterli değildir. Zira Trafo İşletme Sorumlusu Yetkili Belgesine de sahip olması gerekmektedir. Bununla birlikte sorumluluğun çeşitli kriterleri bulunur ki bu kriterler hem ilgili tesisin güvenli, olması gerektiği ve sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlar hem de sorumlunun görevlerine dair genel bilgileri içerir.

Temel olarak bir trafo işletme sorumlusu olabilmek için şartları aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

● Elektrik Mühendisi Olmak

Yüksek Öğretim Lisans programı Elektrik Elektronik Mühendisliği yada eş dengi bir alandan mezun olmak, trafo işletme sorumlusu olabilmek için gerekli eğitim kriterlerinin başında gelir.

İlgili alandan mezun olan kişi elektrik devreleri, trafo merkez, sistem ve tesisleri hakkında daha donanımlı ve bilgili olacaktır. Dolayısıyla bu kişilerin aynı zamanda Trafo İşletme Sorumlusu olabilmesi için uyması gereken bir kaç kriter daha vardır.

● Tam gün tam yıl esasına göre çalışmak

Dönemlik çalışma, trafo işletme sorumlusu için uygun değildir. İlgili yönetmeliğe göre istisnalar olmadıkça kişinin tam yıl ve tam gün esasına göre çalışması gerekmektedir. Buna göre iş süresi belirlenen standart asgari ve ek mesai saatlerini içerebilir. Esasında devletin koşulladığı mesai saatleri standart olarak kabul edilir ve aynı şekilde bu tesislerde de görev alan personel, işçi, yönetici için uygulanır.

Trafo ya da yüksek gerilim işletme sorumluluğu belgesine sahip olmak

Bu belge trafo işletme sorumlusu olmak isteyen bir elektrik mühendisi için gerekli bir belge olup, ilgili belgeye sahip olmayan bir mühendis yada personelin trafo yada YG işletme sorumlusu olarak görevlendirilmesi, hem yönetmeliğe aykırılık teşkil eder hem de bununla birlikte işletmenin güvenliği tehlikeye atılmış olur. Bununla birlikte İşletme sahibi büyük bir riske girmiş olacağı için aynı zamanda enerjiyi sağlayan kuruluşa karşıda risk almış olacaktır. Her şeyden önce gerek kontroller gerekse de iş koşullarının sağlanmasında en önemli kriter ve standartların yönetmeliğe göre yapılmasının bir zorunluluk olduğunu göz önünde bulundurmak gerekir.

İlgili işletmeye bağlı çalışan olmak

İlgili mesleki yeterlilik ve belgeye sahip olan bir kişi ilgili tesis kuruluşuna başvurarak yada personel ihtiyacı bildirgesinden hareketle o kuruluş YG ve trafo tesisinde sorumlu olarak çalışmaya başlayabilir. Bu aynı zamanda zaten mevcut işletmede görev alan ve ilgili belgeye sahip olan bir mühendis için de geçerli olabilir.

Trafo İşletme Sorumlusunun Görevleri Nelerdir?

●     Tesisin genel ve güvenlik denetimini düzenli bir şekilde yapmak

●     Tek Hat Şemasını hazırlamak

●     Manevra ile ilgili yönergeleri, çalışmaları düzenlemek ve disipline etmek

●     Günlük çalışmaları, güvenlik açıklarını, olası sorunları işletme sahibine rapor etmek

 

www.ekbproje.com Enerji Kimlik Belgesi

EKB TALEP FORMU