BİLGİLERİ DOLDUR, EKB FİYATI ÖĞREN

YAPI CİNSİ

ENERJİ KİMLİK BELGESİ
FİYATLARI HESAPLA!

Yapınıza ait bilgileri girerek anında
Enerji Kimlik Belgesi fiyatı öğrenin.

Etüt Proje / Enerji Etüdü

Etüt Proje Enerji Yöneticiliği ile ilgi kavramlar yasal mevzuatta açıklanmıştır. Enerji Kaynaklarının Ve Enerji Kullanımında Verimliliğin Arttırılmasına Dair Yönetmeliği bize bu konuda açıklamalar yapmış, Etüt Proje Enerji Yönetici olmak için gerekli normları tanımlamıştır. Bu yönetmeliğe göre ise bilmemiz gereken bazı kavramlar vardır.  Enerji verimliliği; binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan birim hizmet veya ürün miktarı başına gelen tüketimin azaltılması olarak tanımlanmaktadır. Enerji yöneticisi ise, kanun kapsamına giren endüstriyel işlerde veya binalarda enerji yönetimi ile ilgili faaliyetlerin yerine getirilmesinden yönetim adına sorumlu enerji yönetici sertifikasına sahip kişidir. Enerji yönetim faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi için mutlaka bu sertifikanın alınması gerekmektedir. Etüt Proje Enerji Yöneticiliği ile ilgi esas bilinmesi gereken kavram ise etütten kastın ne olduğudur.

Yasal Mevzuatta Enerji Yöneticiliği İle İlgili Etüt Kavramı

 Enerji verimliliği artmasına yönelik imkânların ortaya çıkarılması için yapılan ve bilgi toplama, ölçüm, değerlendirme ve raporlama aşamalarında oluşan; enerji tasarruf potansiyellerini ve bu potansiyellerin geri kazanılmasına yönelik ölçüm, hesap ve piyasa araştırmaları ile belirleyen ve Bakanlık tarafından yayımlanan ilgili tebliğde yer alan usul ve esaslara uygun şekilde yapılan çalışmalardır. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki etüt proje enerji yöneticisinin enerji verimliliği adına yönettiği projedeki tüm çalışmalar, yani esas için temeli etüttür. Mevzuatta da belirtildiği gibi yapılan tüm çalışmalar, araştırmalar, incelemeler ve raporlar Bakanlık tarafından yayımlanan Enerji Verimliliği Eğitim Ve Sertifikalandırma Faaliyetleri Hakkındaki Tebliğe uygun olmalıdır.

Etüt Proje Sertifikası

Etüt proje enerji yöneticisinin, bina ve sanayi sektörlerinde, eğitim, etüt, danışmanlık ve verimlilik arttırıcı ve proje hizmetlerini yürütebilmesi için ise Yenilebilir Enerji Genel Müdürlüğü ya da yetkilendirilmiş kurumlardan etüt proje sertifikası alması gerekmektedir. Ancak bu sertifikaya sahip etüt proje enerji yöneticiliği hizmeti verebilmektedir. Bu sertifikaya sahip proje yöneticisi, vereceği hizmet dâhilinde enerji yöneticiliği için mevzuata uygun da bir proje hazırlamak zorundadır. Bir etüt proje enerji yöneticisinin hazırlayacağı projede hangi kapsamlar olmalıdır? Proje neleri kapsamalıdır?

Etüt Projesi Kapsamı

Proje, birçok çözümü kapsayan ve içine alan ve tabii ki yasal standartlara uygun bir proje olmalıdır. Yasal standartlara göre proje hazırlanırken, enerji verimli donanım ve sistem kullanımı, onarım, yalıtım, modifikasyon, iyileştirme ve süreç düzenleme gibi yollarla; gereksiz enerji kullanımının, atık enerjinin, enerji kayıp ve kaçaklarının önlenmesi ya da en aza indirgenmesi ile birlikte atık enerjinin geri kazanılması gibi konularda çözümler kapsamalıdır. Etüt proje eğitimi almak isteyen yöneticilerin ise, bu eğitimi almak için mühendislik alanında ya da en az lisan düzeyinde eğitim almış kişiler olması gerekmektedir. Yenilebilir Eğitim Bakanlığı ve yetkili kurumlar, enerji yöneticiliği için etüt proje sertifikası eğitimini vermektedir.

Diyarbakır Etüt proje ve enerji danışmanlığı yapılır.

Batman Etüt proje ve enerji danışmanlığı yapılır.

İzmir Etüt proje ve enerji danışmanlığı yapılır.

Manisa Etüt proje ve enerji danışmanlığı yapılır.

Mardin Etüt proje ve enerji danışmanlığı yapılır.

Batman Etüt proje ve enerji danışmanlığı yapılır.

Trabzon Etüt proje ve enerji danışmanlığı yapılır.

www.ekbproje.com

Hızlı ve güvenilir bir şekilde ENERJİ KİMLİK BELGENİZİ bir gün içerisinde teslim alabilirsiniz.

İster kapıda ödeme fırsatı isterseniz Havale veya Eft ile ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

EKBPROJE.COM - MY PROFESYONEL ENERJİ LTD. ŞTİ.

EKB TALEP FORMU