BİLGİLERİ DOLDUR, EKB FİYATI ÖĞREN

YAPI CİNSİ

ENERJİ KİMLİK BELGESİ
FİYATLARI HESAPLA!

Yapınıza ait bilgileri girerek anında
Enerji Kimlik Belgesi fiyatı öğrenin.

Elektrik Projeleri

Elektrik ile ilgili proje hazırlama esnasında mutlaka uyulması gereken standartlar vardır. Uygulama projeleri, yürürlükte bulunan kanun, yönetmelik ve EMO proje standartlarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Elektrik projelerinde kullanılacak tüm malzemeler de zorunlu standartlara uygun olmak zorundadır. Projelendirme esnasında uyulması zorunlu bazı yönetmelik ve şartnameler vardır.  Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Mimar ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklar Yönetmeliği, TEDAŞ Elektrik Enerji Tesisleri Proje Yönetmeliği, Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Emniyet Yönetmeliği, EMO Yüksek Yapılar Yönetmeliği bunlardan bazılarıdır. Ayrıca da Diğer Özel Sistemlere İlişkin Ulusal ve Uluslararası Standartlara mutlaka uyulması gerekmektedir.

Elektrik Projelerinde Ölçeklendirme

Elektrik projeleri, imar yönetmeliğine uygun onaya sunularak, mimari proje ölçeklerinde hazırlanıp, ölçek proje düzenlemesine uygun değilse büyütülerek ya da açıklayıcı detaylar verilerek yapılmalıdır. Proje ölçekleri, mimari planlara uygun olmalı ve en azından şu ölçeklere göre uygulanmalıdır: Vaziyet Planları: 1/1000, Kat Planları: 1/50, Ayrıntılar: 1/20.

Elektrik Projelerindeki Semboller

Projelerde EMO tarafından belirlenen semboller kullanılmalıdır. Liste dışı sembol kullanıldığında mutlaka açıklama listesi verilmelidir. Elektrik projelerinde, mimari planlar 0,2 mm, kuvvetli akım kolon hatları 0,6 mm, linyeler 0,4-0,5 mm, zayıf akım hatları 0,2-0,3 mm, kalınlıkta çizgi ile çizilerek, eğer autocad ile çizim yapılmamışsa bütün yazılarda şablon kullanılmalıdır.

Elektrik Projelerindeki Bazı Önemli Hususlar

Kat planlarında, birbirinin aynı olan katlar için tek plan verilmelidir. Kat planları üzerinde iletken kesitleri ve sayıları ile boru çapları belirtilmelidir. Betonarme krişlerinin yanına zorunlu kalınmadıkça buat ve ek kutu konulmamalıdır. Özellikle baca, kolon, şat ve ışıklık gibi mimari ayrıntılar elektrik projelerinde belirtilmelidir. Projelerdeki kullanılan tüm elemanların yerleri tam olarak belirtilerek standartlara uygun olmalıdır. Projelerde kullanılan tüm pano ve dağıtım kutuları özel harf ve yazılarla kodlanmalıdır. Yatay planlar varsa her sistem için ayrı ayrı tek hat şemaları verilmelidir. Projeler hazırlanırken, iç mimari tasarıma ve mekanik tesisat yerleşimine dikkat edilmelidir. Konut projelerinde, kuvvetli ve zayıf akım projeleri ayrı paftalarla çizilmelidir. İletken renk kodları standartlara uygun olmalıdır. Basit yapılar dışındaki 200m2’den büyük yapılarda, yangın ihbar sistemi olmalıdır. Kat kabloları girişinde, 30mA. Eşik korumalı kaçak akım koruma rölesi kullanılmalıdır. Sayaç tabloları, katlarda aynı mahalde ve bir arada olmalıdır. Bina ana besleme hattının kesiti ve cinsi, yaklaşık uzunluğu, besleneceği direk numarası gibi bilgiler projelerde belirtilmelidir. Ortak çatılı ve birden fazla girişi olan binalar bir noktadan beslenmelidir. Yapı bağlantı hattı kesiti, geri dönüşümü ve akım yoğunluğu kontrolü yapılarak tespit edilmelidir. Aydınlatma ve priz linyeleri ayrı olmalıdır. İş yerleri ve atölyelerde üç fazlı besleme yapılmalıdır. Kompanzasyon yapılmayan tesislerde, kondansatörlü balast kullanılmalıdır. Kolon hatlarının katlar arasındaki iniş ve çıkıları belirtilmelidir. Tabloların giriş ve çıkışlarında yük akışı yönüne göre önce şalter, sonra sigorta kullanılmalıdır.

OG Trafo ve ENH Proje hizmeti verilir.

İzmir OG Trafo ve ENH Proje hizmeti verilir.

Diyarbakır OG Trafo ve ENH Proje hizmeti verilir.

Batman OG Trafo ve ENH Proje hizmeti verilir.

Manisa OG Trafo ve ENH Proje hizmeti verilir.

Mardin OG Trafo ve ENH Proje hizmeti verilir.

Elazığ OG Trafo ve ENH Proje hizmeti verilir.

Şanlıurfa OG Trafo ve ENH Proje hizmeti verilir.

Gaziantep OG Trafo ve ENH Proje hizmeti verilir.

Kayseri OG Trafo ve ENH Proje hizmeti verilir.

İstanbul OG Trafo ve ENH Proje hizmeti verilir.

Trabzon OG Trafo ve ENH Proje hizmeti verilir.

Kars OG Trafo ve ENH Proje hizmeti verilir.

Antalya OG Trafo ve ENH Proje hizmeti verilir.

KOcaeli OG Trafo ve ENH Proje hizmeti verilir.

ekbproje.com Online Elektrik Projeleri
ENERJİ KİMLİK BELGESİ

Hızlı ve güvenilir bir şekilde ENERJİ KİMLİK BELGENİZİ bir gün içerisinde teslim alabilirsiniz.

İster kapıda ödeme fırsatı isterseniz Havale veya Eft ile ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

EKBPROJE.COM - MY PROFESYONEL ENERJİ LTD. ŞTİ.

EKB TALEP FORMU