BİLGİLERİ DOLDUR, EKB FİYATI ÖĞREN

YAPI CİNSİ

ENERJİ KİMLİK BELGESİ
FİYATLARI HESAPLA!

Yapınıza ait bilgileri girerek anında
Enerji Kimlik Belgesi fiyatı öğrenin.

Güneşte Enerji Üretimi

Güneş ışınlarından tekrar enerji üretilmesine dayalı bir teknolojidir. Güneş'in saçtığı ve Dünya'mıza da ileten enerjisi, Güneş'in çekirdek kısmında yer alan füzyon süreci ile ortaya çıkan ışınım enerjisidir. Güneşteki hidrojen gazın dönüşerek helyum olması füzyon aşamasından sağlanmaktadır. Dünya katmanının dışında olan atmosferde, Güneş enerjisinin şiddeti, hemen hemen sabittir ve 1370 W/m2 kıymetindedir; lakin yer kabuğunda 0-1100 W/m2 oranları arasında değişiklik gösterir. Bu ışınım enerjisinin Dünya'ya değen az bir kısmı bile, insanoğlunun kullanmış olduğu enerji tüketiminden çok daha fazladır. Güneş enerjisinden faydalanma konusundaki uğraşlar özellikle 1970'lerden sonra önem kazanmış, Güneş sistemleri teknolojik olarak gelişme ve Güneş’ten enerji üretimi maliyeti yönünden düşüş göstermiş, Güneş enerjisi çevresel olarak hassas ve tertemiz bir enerji referansı olarak kendini kabul ettirmiştir.

Bilimsel Bakışla Güneş

Anaxagoras Yunan bir filozof olmakla birlikte, Güneş hakkında ilk bilimsel açıklama yapan insanlardan birisidir. Yunan filozof Anaxagoras Güneş'in bir tanrı  olduğunu düşünmüş ve bunu sesli şekilde tüm dünyaya söylemiştir. Bu densiz fikrini belirttiği için Devlet Yönetimi tarafından tutuklanmış ve idam cezasına çarptırılmıştır. Fakat antik Yunanistan’da o zamanların devlet adamı olan Perikles'in engel olmasıyla serbest bırakılmıştır. Dünya ile Güneş arasındaki mesafeyi tam net olarak ilk ölçen insan, Yunan matematikçi ve filozof olan Eratosthenes olmuştur. O zamanda ortaya çıkan ölçüm, 149 milyon km uzaklık mesafedir ve 21.yüzyılda da kabul sayılan uzaklık aynıdır. Gezegenlerin Güneş'in etrafında döndüğü teorisi Yunan S. Aristarchus ve Hintler tarafından ileri sürülmüştür. Bu düşünce 16. yüzyılda M. Kopernik sayesinde tekrar gözden geçirilmiştir. 17. yüzyılın başlarında teleskobun icadıyla Güneş lekeleri Thomas Harriot, Galileo ve başka dönem astronomlar tarafından ayrıntılı şekilde gözlemlenebilmiştir.

Güneş Gözlemi

Teleskop güneş filtresi ile Güneş’e bakmak gözler için sakıncalı olmayabilir, fakat çok parlak olmasıyla birlikte çıplak gözlerle kısa süre bile bakmak can yakıcı ve rahatsız edici olabilir. Güneş'e doğrudan çıplak gözle bakıldığında gözde kararmalar, belirsiz cisim parlamaları gibi haller oluşur ve geçici olarak görme duyusunun kaybolmasına neden olur.  Aynı zamanda görmemizi sağlayan hücrelerden ve sinir hücrelerinden oluşan ışığa duyarlı retinaya 4 milliwatt güneş ışığı düşmesine, böylece retinanın yavaşça ısınarak, sonuç olarak gözlerin olumsuz etkilenmesine neden olur.

Güneş Gözlemlerken Dikkat Edilecek Ayrıntılar

Filtre ile Güneş'e bakarken Güneş yuvarının kenarlarına dikkatlice bakmalısınız. Kenarındaki renklerin yansıması merkezdeki gölgelere göre biraz daha karanlık olduğunu fark edebildiniz. Bu olaya “kenar kararması” denilir. Bu durumun nedeni ise, merkeze bakılarak Güneş'in daha kalın bir tabakasına bakmamızdan kaynaklanır. Sağlam bir optik ve keskin bir gözle,  (heliosfer) Güneş sisteminin dış çeperi boyunca küçük, ışıldayan bölgeler görebilirsiniz. Bu bölgeler “benek” olarak isimlendirilir ve artan sıcak gaz bölgelerini belirtir. Bazı gökbilim gözlemcileri Güneş yüzeyinin tanecikli pürüzlü yapısının olduğunu da fark edebilir.

www.ekbproje.com Enerji Kimlik Belgesi

EKB TALEP FORMU