BİLGİLERİ DOLDUR, EKB FİYATI ÖĞREN

YAPI CİNSİ

ENERJİ KİMLİK BELGESİ
FİYATLARI HESAPLA!

Yapınıza ait bilgileri girerek anında
Enerji Kimlik Belgesi fiyatı öğrenin.

Enerji Kimlik Belgesi Eğitimi Kimler Verir?

Enerji Kimlik Belgesi Eğitimi Kimler Verir?

Enerji Kimlik Belgesi Eğitimi Kimler Verir?

2011 yılında yürürlüğe giren yasa ile ülkemiz çapında tüm binalar için enerji kimlik belgesi almak zorunludur. Bu belge tıpkı evlerde bulunan beyaz eşyalar gibi evin enerji tüketim durumunu harflendirmek suretiyle göstermektedir. Böylece özellikle kiracıların evi tutmadan önce daha fazla bilgi sahibi olmaları sağlanabilecektir. Bunun için enerji kimlik belgesi sorgulama işlemini gerçekleştirmek yeterli olacaktır. Ayrıca belgeyi alan binaların fatura giderlerini düşürmek ya da bina değerini yükseltmek istemesiyle ülkemizde enerji tüketiminin azaltılması da projenin hedefleri arasındadır. Bir çok yabancı devlet tarafından da uygulanan bu belgeleme sistemi uluslararası bir çok kurum tarafından desteklenmekte ve küresel ısınma ile mücadelede önemli bir araç olarak kabul edilmektedir. Ülkemizde de 2011 yılından beri yapılan tüm binalarda bu belge zorunlu olarak alınmaktadır. Daha eski binaların ise 2017 yılına dek belgeyi alması gerekmektedir. Son tarihin yaklaşmış olması düzenlenen enerji kimlik belgesi eğitimi sayısını arttırmıştır.

Enerji Kimlik Belgesi Eğitimleri

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı; daha önce açıkladığı yol haritasında bakanlığın enerji  kimlik belgesi eğitimleri konusundaki görevinin yetkili kurumların eğitimi olduğunu belirtmiştir. Yetkili firma ve kamu kuruluşlarının eğitimini sağlayan bakanlık sürecin devamında yalnızca denetçi konumunda bulunmaktadır. Enerji Kimlik Belgesi danışmanlık firmaları, meslek örgütleri ve üniversiteler ise gerekli donanıma sahip kişilerden istekli olanları enerji kimlik belgesi uzmanı olarak yetiştirmekle görevlidir. Mayıs 2010'dan beri enerji kimlik belgesi uzmanı eğitimi verilmektedir. Ancak son tarihin yaklaşmasıyla birlikte hareketlenen sektör gün geçtikçe daha fazla uzmana ihtiyaç duymaktadır.

Kimler Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Olabilir?

Enerji kimlik belgesi uzmanı olabilmek için öncelikle mimarlık, inşaat mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği veya elektrik elektronik mühendisliği diplomasına sahip olmak gerekmektedir. Ardından Meslek örgütleri veya Enerji Tabi Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş bir danışmanlık firmasında eğitim almak gerekmektedir. Bunun sonucunda yazılı olarak yapılacak enerji kimlik belgesi uzmanlığı sınavı sonucu 70 veya üzeri olan adaylar enerji kimlik belgesi uzmanı olmaya hak kazanmaktadır. Bu uzmanlar bakanlıkça yetkilendirilmiş bir firmada çalışarak tespit ettikleri değerleri girdikleri BEP-TR yazılımı vasıtasıyla enerji kimlik belgesi vermeye başlayabilmektedir.

Eğitim Vermeye Yetkili Kuruluşlar

Elektrik Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası gibi meslek kuruluşlarının yanı sıra bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir çok danışmanlık firması da eğitim vermektedir. Üniversiteler de uzmanlık eğitimi vermekte yetkilendirilmiştir ancak üniversitelerimiz bugüne kadar yeterince kurs açmamıştır. Enerji kimlik belgesi uzmanı inşaat mühendisi danışmanlık hizmeti veren firmalarca çokça tercih edilmektedir. Bu denli aranan bir uzmanlık özellikle yeni mezun mühendisler için önemli bir şanstır. Büyük şirketler genellikle tecrübe ve gençliği bir arada aramaktadır. Ancak bu gibi ülkemizde henüz çok bilinmeyen uzman kadroları kolayca iş bulmanıza ve sektörün öncülerinden olmanıza imkan sağlamaktadır.

www.ekbproje.com Enerji Kimlik Belgesi

EKB TALEP FORMU